Om vaccin mot covid-19

Jag är mellan 12-15 år och familjehemsplacerad. Vem ska skriva under min samtyckesblankett?

Innehållet gäller Stockholms län

Fråga

Jag är mellan 12-15 år och familjehemsplacerad. Vem ska skriva under min samtyckesblankett?

Svar

Det är båda dina vårdnadshavare som ska underteckna samtyckesblanketten vid gemensam vårdnad. Särskilt förordnad vårdnadshavare undertecknar om vårdnaden gått över till din familjehemsförälder.

Till toppen av sidan