Om vaccin mot covid-19

Drop-in-vaccination mot covid-19 i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Till drop-in kommer du som inte vill boka tid för din vaccination. Du kan få din första, andra eller din påfyllnadsdos här. Antalet doser kan vara begränsade och ibland kan det bli kö. Ta med dig din legitimation till ditt vaccinationstillfälle. Om du inte har svenskt personnummer kan du gå till en drop-in vaccinationsbuss.

Påfyllnadsdos (dos 3)

När de flesta som är födda 1956 eller tidigare har vaccinerats med sin påfyllnadsdos kommer det att kunna släppas på andra grupper. Just nu vaccineras:

  • Du som är födda 1956 eller tidigare med påfyllnadsdos. Om du är född 1956 eller tidigare kan du ta den tidigast fem månader efter dos två.
  • Du som arbetar på ett särskilt boende för äldre, inom hemtjänst eller hemsjukvård kan ta din påfyllnadsdos sex månader efter dos två.

Du som har hemtjänst och är född 1942 eller senare kan få din påfyllningsdos på drop-in men bara på en mottagning. Du ska ha fått ett brev – ta med dig det till ditt vaccinationstillfälle för att visa upp att du tillhör den prioriterade gruppen.

Till toppen av sidan