Ovanliga infektioner och tillstånd

Mpox

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber, men det är ovanligt att bli allvarligt sjuk. Besvären brukar gå över av sig själv. Det finns vaccin mot viruset som orsakar mpox.

Mpox kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen hittades först hos apor, därför kallades den tidigare för apkoppor.

Det är blåsorna som sjukdomen orsakar som kallas för koppor.

Så smittar mpox

Du behöver vara väldigt nära en person med mpox för att viruset ska kunna överföras till dig.

Viruset finns främst i vätskan i blåsorna hos den som är sjuk. Viruset kan också finnas i slemhinnor och kroppsvätskor, till exempel i saliv eller i sperma.

Viruset kan spridas vid sexuella kontakter, till exempel vid oralsex, analsamlag och slidsamlag. Det kan också smitta vid kyssar eller annan nära hudkontakt.

Viruset kan vid sällsynta tillfällen överföras vid annan nära kontakt än sexuell kontakt. Till exempel kan gemensamt använda sängkläder och handdukar överföra smittan inom en familj om en familjemedlem är sjuk.

Symtom

Det här är symtom som är vanliga vid mpox:

Blåsorna kan uppstå på hela kroppen, till exempel runt könsorganet, i ljumskarna, ändtarmsöppningen, i ansiktet och runt munnen.

Du kan också få andra symtom, till exempel diarré.

Det tar oftast mellan sex och tretton dagar från smittotillfället till att du blir sjuk, men det kan vara kortare och ta ända upp till tjugoen dagar.

Det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symtom som mpox, till exempel herpes och vattkoppor.

När och var ska jag söka vård?

Stockholms län

I Stockholms län ska du alltid ringa nummer 1177 för råd och information om vilken mottagning du ska kontakta om du misstänker mpox. Det är viktigt att prata med dem innan du uppsöker vård, eftersom provtagning endast sker på vissa mottagningar.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha svensk ID-handling för att få hjälp.

I en del regioner kan du kontakta en mottagning direkt om du har symtom som kan bero på mpox, eller om du tror att du kan ha fått viruset.

Ring först om du tänker besöka en mottagning.

Det kan vara någon av nedanstående mottagningar som du ska kontakta:

  • En hud- och könsmottagning, en så kallad venereologmottagning. Mottagningen kan ha ett annat namn, till exempel könsmottagningen, Sesam, mottagningen för sex- och samlevnad, STD-mottagningen eller STI-mottagningen.
  • En vårdcentral om det inte finns någon hud- och könsmottagning där du bor.
  • Du kan kontakta en ungdomsmottagning från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du är.

Mpox ingår i smittskyddslagen

Vissa sjukdomar är viktiga att spåra så att de inte förs vidare till någon annan. De sjukdomarna ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att söka vård om du tror att du har en sådan sjukdom.

Du kan behöva berätta vem som kan ha överfört sjukdomen till dig, och vilka du själv kan ha fört sjukdomen vidare till. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Undersökningar och utredningar

Det finns prover som kan visa om du har mpox. Provet tas på en mottagning. Vårdpersonalen petar försiktigt med en särskild pinne i vätskan som finns i blåsorna.

Det är gratis att lämna prov.

Behandling

De flesta behöver ingen behandling, besvären går över av sig själv efter två till fyra veckor. Men det finns läkemedel som kan lindra symtomen eller som hjälper kroppens eget försvar att klara av sjukdomen.

Det är ovanligt att behöva vård på sjukhus.

Stockholms län

Vaccin mot mpox ges som en injektion i armen. Vanligtvis är det två doser med minst 4 veckors intervall som gäller. Om du tidigare är vaccinerad mot smittkoppor har du ett visst skydd även mot mpox och behöver därför endast en dos vaccin. Allmän vaccination mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige.

I Stockholm kan du bland annat vaccinera dig mot mpox på Venhälsan. Om du vill anmäla intresse för vaccination på Venhälsan gör du så här: 

  1. Börja med att ladda ner appen Alltid öppet och logga in med BankID 
  2. Välj ”Vårdenheter” längst ned i bottenmenyn
  3. Sök fram ”Venhälsan”, Södersjukhuset
  4. Klicka på erbjudandet ”Egenanmälan vaccination mot mpox” och fyll i formuläret. 

Efter att du har skickat in formuläret kommer du att få erbjudande för att boka tid för vaccinationen. 

Är det några som inte kommer att vaccineras?

Målet är att alla som riskerar att få mpox ska erbjudas vaccinering. Om du däremot har haft en genomgången infektion med mpox erbjuds du i dagsläget inte vaccination, eftersom du redan anses vara immun. 

Saknar du svenskt personnummer?

Om du saknar svenskt personnummer och BankID kan du kontakta Venhälsan på telefon 08-123 625 00. 

Du kan vaccinera dig mot mpox

Det finns vaccin mot mpox som hindrar sjukdomen från att utvecklas. Du kan få vaccinet om du har utsatts för viruset eller om du riskerar att utsättas för det. Vaccinationen är gratis.

Så går vaccinationen till

Vaccinationen ges med en spruta. Du får sprutan på utsidan av överarmen. De flesta behöver två doser.

En del kan bli svullna och ömma där de har fått sprutan. Det brukar gå över inom några dagar. En del kan känna sig trött eller må illa. Ibland kan man få feber.

Läs mer om hur vaccin fungerar.

Du kan läsa mer om vaccinet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Hur kan jag minska risken för mpox?

Undvik nära kontakt med personer som är smittade av sjukdomen.

Det är inte säkert att kondom skyddar mot mpox. Var försiktig vid nya sexuella kontakter. 

Mer om mpox

Mpox upptäcktes först i Afrika för ungefär femtio år sedan. Det vanligaste har varit att de som blir sjuka har smittats efter kontakt med något infekterat djur, ofta gnagare. 

Nu finns viruset i flera länder utanför Afrika, bland annat i Sverige. I Sverige kommer inte viruset från djur, utan det har spridits mellan människor. I Sverige är det vanligast att viruset sprids mellan män som har sex med män.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Så fungerar immunförsvaret

Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

Så tvättar du händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

Till toppen av sidan