Lärande, förståelse och minne

Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär att du har stora svårigheter att klara matematik i vardagen och att hantera information med siffror. Svårigheterna märks ofta redan i förskolan eller under de första skolåren.

Det leder ofta till stora besvär om du till exempel inte kan räkna ut vad du ska betala för maten i affären, inte kan läsa busstidtabellen eller komma ihåg ditt personnummer. Det är därför viktigt att få stöd och hjälp för att förbättra räkneförmågan. Det förekommer att personer med dyskalkyli också har läs- och skrivsvårigheter, så kallad dyslexi. Ungefär var tjugonde svensk beräknas ha dyskalkyli.

Till toppen av sidan