Mottagningar som du kan kontakta utan remiss

Tandvårdsmottagningar för barn och unga

Innehållet gäller Stockholms län

Du som är förälder kan välja var ditt barn ska få tandvård fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Allmän tandvård är kostnadsfri till och med det år du fyller 23 år och du kan själv bestämma till vilken mottagning du vill gå. Om du behöver specialisttandvård, väljer du en enhet tillsammans med din tandläkare.

Allmän tandvård för barn och unga vuxna

Allmän tandvård innebär att du kallas regelbundet för att undersöka tänderna. Tandläkaren ger dig råd och hjälp för att du ska slippa problem i framtiden. När det behövs får du hjälp med att laga eller ta bort en tand. Du får också hjälp när du har akuta problem som tandvärk eller en tand som har gått sönder.

Om tandläkaren bedömer att du behöver specialisttandvård får du hjälp att komma till en specialist.

Att välja tandvårdsenhet

Du som förälder väljer mottagning åt ditt barn fram tills barnet fyller 13 år. Sedan kan ni göra valet tillsammans. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Den mottagning ni väljer behöver inte vara den som ligger närmast hemmet. Det kan vara en som rekommenderats eller ligger nära jobb eller skola.

Kontakta den mottagning som ni vill lista er på. En del mottagningar kan ni lista er hos genom att Logga in på 1177.se.

Vilken tandvårdsenhet kan jag välja?

I Stockholms län kan du välja mellan följande tandläkare som har avtal med regionen.

Kontaktuppgifter till tandvårdsenheter i Stockholms län

Byta tandvårdsenhet

Du kan byta tandvårdsenhet när du vill. Du byter på samma sätt som när du väljer tandvårdsenhet. Logga in

Hur väljer jag specialisttandvårdsenhet?

Om det behövs specialisttandvård skickar din tandläkare en remiss. Då väljer du en specialisttandvårdsenhet för specialisttandvård tillsammans med din tandläkare och det är dit remissen skickas.

Lista över enheter för specialisttandvård 0-23 år

Läs mer om specialisttandvård

Om du behöver tandställning

Du kan behöva en tandställning när tänderna är vridna, sitter för tätt eller när något annat i bettet behöver förbättras. En sådan behandling kallas tandreglering.

Om din tandläkare gör en bedömning att ditt bett behöver rättas till med hjälp av tandställning skickar hen en remiss till en specialist inom tandreglering. 

Om det beslutas att du behöver tandreglering kan du välja bland Region Stockholms avtalade enheter för specialisttandvård för barn och unga vuxna.

Så loggar du in

Barn under 13 år

Du som är förälder till ett barn under 13 år kan välja tandvårdsenhet genom att agera ombud för ditt barn. Då loggar du in med din egen e-legitimation, antingen BankID, Mobilt BankID eller Freja e-id plus, och går in i ditt barns konto som du hittar på din startsida. Sedan kan du utföra ärenden åt ditt barn.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Barn och unga vuxna över 13 år

Barn och unga vuxna över 13 år kan logga in och med e-legitimationen BankID, Mobilt BankID eller Freja e-id plus. Inloggning med Mobilt SäkerhetsID fungerar inte. Välj en tandvårdsenhet tillsammans med en förälder. Du som fyllt 18 år väljer själv.

Läs mer om att logga in med e-legitimation

Till toppen av sidan