Specialister som kräver remiss

Mottagningar för specialisttandvård – barn och unga

Innehållet gäller Stockholms län

För att ditt barn ska få tandvård hos en specialisttandläkare behöver du en remiss. Det är ditt barns allmäntandläkare som skickar remissen till en specialisttandläkare, som bedömer om ditt barn har behov av tandreglering. Om barnet beviljas tandreglering kan du själv välja vilken mottagning du vill gå till.

Om ditt barns allmäntandläkare bedömer att ditt barn behöver tandreglering, kontaktar hen en speciell tandläkare, en så kallad urvalstandläkare. Du kan inte välja urvalstandläkare.

Har en urvalstandläkare kommit fram till att ditt barn behöver tandreglering och att den ska bekostas av Region Stockholm? Då kan ni välja vilken av följande tandregleringsspecialister som ska utföra behandlingen.

Utöver tandreglering, finns det en rad specialiteter inom området tandvård för barn och ungdomar:

 • Inom Pedodonti utreds och behandlas barn med svåra sjukdomar som påverkar munhälsan. Barn som är mycket rädda för tandvård och barn som behöver tandvård under narkos kan också få hjälp.
 • Inom käkkirurgi utförs bland annat svårare tandborttagningar.
 • Odontologisk radiologi är en specialitet som utför röntgenundersökningar som ofta kräver särskild utrustning, exempelvis panoramaröntgen och datortomograf.
 • Oral protetik är en specialitet som behandlar barn med svåra medfödda eller förvärvade tandskador. Protetikern sätter in kronor, broar och ibland implantat.
 • Bettfysiologi är en specialitet som utreder och behandlar svåra störningar i bett- och tuggsystemet.
 • Inom endodontin behandlas tandpulpans sjukdomar. Endodontisten utför bland annat svårare rotbehandlingar.
 • Parodontologi är en specialitet som utreder och behandlar tandlossningssjukdomar.

Tandvård är alltid avgiftsfri till och med det år patienten fyller 23 år.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

 • Du som bor någon annanstans i landet behöver en remiss från din egen region.
 • Du betalar samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län.
 • Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län.
 • Vårdgarantin gäller endast i din egen region.
Till toppen av sidan