Andra former av vård i Stockholms län

Fysioterapeuter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.

Fysioterapeuten undersöker, bedömer och behandlar både barn och vuxna. Du kan få hjälp att förebygga skador eller sjukdomar eller bibehålla och förbättra såväl fysiska som psykiska funktioner.

Du behöver ingen remiss utan kan kontakta en fysioterapeut direkt. Beroende på dina besvär kan du välja mellan fysioterapeuter inom 13 områden.

Följande specialicerade fysioterapeuter har avtal med Region Stockholm och uppfyller kraven på bland annat kompetens och lokaler:

Till toppen av sidan