LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vårdgarantin i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Vården prioriterar om på grund av coronaviruset

Just nu prioriteras vården så att de kan ta hand om personer som eventuellt insjuknar i covid-19. Det innebär bland annat att operationer tillfälligt kan komma att ställas in och att vissa screeningar som mammografi inte genomförs. Vårdgarantikansliet kommer därför inte att handlägga ärenden där du som patient bedöms kunna avvakta med vård. Du är fortfarande välkommen att höra av dig till Vårdgarantikansliet och du kan också när du vill, välja att skicka din remiss till en annan vårdgivare.

Maxtider i Stockholms län: 0-3-30-90

Alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. I brådskande och akuta lägen får du hjälp direkt. Du kan själv välja hur du ska kontakta mottagningen och det gäller vid samtliga tidsgränser nedan. Vårdgarantin gäller oavsett om du ringer, går dit eller använder digitala kontaktvägar som chatt eller en app för att få vård.

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning).

Bedömning av legitimerad vårdpersonal inom 3 dagar

Om det vid den första kontakten bedömdes att du behöver en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården ska du få det inom tre dagar. Legitimerad vårdpersonal kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Besöka specialist inom 30 dagar

Det ska ta högst 30 dagar att få komma till en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes.

Behandling inom 90 dagar

Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

När gäller inte vårdgarantin?

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

  • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat region.
  • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.
  • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar eller utredningar. (Det finns några undantag gällande utredningar: minnesutredning, dyslexiutredning och neuropsykiatriska utredningar - de ingår i vårdgarantin i Stockholms län).

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du först kontakta mottagningen som har fått din remiss. Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan specialist som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du kontakta mottagningen som du blev behandlad på. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd.

Till toppen av sidan