Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 9

1 mars: Denna vecka fortsätter vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Tänk på att aldrig legitimera dig med BankId eller lämna ut kontouppgifter, om du blir uppringd. Läs om när det blir din tur här.

ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Vad gäller när du söker vård i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

I Stockholm kan du välja vilken mottagning du vill gå till, det gäller både för vårdcentraler och specialiserad vård. Här kan du läsa om vilka villkor som gäller i vårt län, till exempel om du behöver en remiss eller inte. Villkoren kan vara olika beroende på var du bor i landet.

Vissa mottagningar kan du kontakta direkt, medan vissa vill att din läkare skickar en remiss. Kontakta den mottagning som du vill gå till för att få reda på vad som gäller hos dem.

Vad finns det för vård?

Inom öppenvård finns det många olika mottagningar, det är till exempel vårdcentraler och specialiserade mottagningar. Det kallas för öppenvård när du får åka hem efter besöket och inte behöver sova över. Denna typ av vård kan du söka i Stockholms län, även om du inte bor här:

Läs mer om hur vården i Stockholms län fungerar.

Specialistmottagningar som behöver remiss

En remiss innehåller information om vad du behöver för vård. Den skrivs oftast av en läkare men kan även skrivas av annan vårdpersonal. Vi rekommenderar därför att du kontaktar din vårdcentral. I Stockholms län behövs till exempel remiss för:

 • besök på specialiserad öron- näsa- och halsmottagning
 • besök på öron-näsa-hals-akuten på Karolinska universitetssjukhuset i Solna (undantag: om du behöver omedelbar vård)
 • besök hos logoped
 • besök hos hudspecialist
 • besök på neuropsykiatriska mottagningar
 • borttagning av hår och födelsemärken (planerad huddiatermi)
  medicinsk fotsjukvård
 • ryggkirurgi
 • specialiserad rehabilitering, till exempel specialistmottagning för ME/CFS
 • ultraljud under graviditeten (obstetriskt ultraljud)
  medicinsk service som till exempel röntgenundersökningar och provtagningar. 

Remiss behövs däremot inte till för att besöka en gynekolog eller psykiatrisk mottagning. Och kvinnor som söker för knöl i bröstet kan komma utan remiss till en bröstmottagning.

Kontakta mottagningen för besked

Vill du vara säker på vad som gäller, kontakta mottagningen först och fråga om de behöver remiss. Detsamma gäller om du själv väljer att söka specialiserad vård i ett annan del av landet. 

Skriva en egenanmälan

Vissa specialistmottagningar vill att du skriver en egenanmälan till dem, om du inte har en remiss från en läkare. Egenanmälan kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran. Det betyder att du ska skriva:

 • dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
 • information om dina symtom eller din sjukdom
 • anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Försök att vara så noggrann du kan i din beskrivning så att vårdpersonalen kan ge dig rätt vård. Ta reda på hur just din specialistmottagning vill ha din egenanmälan, vissa specialistmottagningar har färdiga blanketter som de vill att du använder.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort

Söker du öppenvård på en specialistmottagning i Stockholms län, men bor på annan ort, kan du behöva ha en remiss även om de inte kräver det. Ta därför reda på hur remisskraven för öppenvård ser ut på din ort (där du är folkbokförd).

Vårdgarantin i Stockholms län

Vårdpersonalen eller läkaren ska skicka din remiss inom tre dagar (efter det att hen tagit beslut om det) och den ska sedan bedömas inom tre dagar. Sammanlagt ska processen max ta sex dagar. Ibland kan mottagningen behöva göra undantag, till exempel om det är väldigt svårt att bedöma vad du ska ha för vård. 

Under 2021 går har Region Stockholm tillfälligt gått över till den nationella vårdgarantin vilket innebär att det högst får ta 90 dagar att få komma till en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. Tidigare har Stockholms vårdgaranti varit högst 30 dagar efter att remissen inkommit. Läs mer om Stockholms läns vårdgaranti.

Om du inte har fått hjälp utifrån ovanstående regler kan du ringa till Vårdgarantikansliet på telefonnummer 08-123 134 00. De kommer försöka hjälpa dig att hitta en vårdgivare som har kortare köer.

Akut vård får du alltid direkt. 

När vårdgarantin inte gäller

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

 • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat landsting. 
 • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.
 • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar och utredningar (med undantag av minnesutredning och dyslexiutredning).

Missnöjd med din vård

Om du har synpunkter, klagomål eller andra missnöjen på vården ska du i första hand kontakta mottagningen och berätta det. Du kan också kontakta Patientnämnden för hjälp och stöttning. Här läser du mer om hur du ska göra om du är missnöjd.

Vad ett vårdbesök kostar

I Stockholms län betalar du samma patientavgifter oavsett om du går till den allmänna vården eller till en privat vårdgivare som Stockholms län har avtal med. 

Avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län

Frågor och svar om vården

På sidorna om patientlagen finns det mer information om duna rättigheter i vården. Om du inte hittar det du letar efter kan du också ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177.

 

 

Till toppen av sidan