STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Internetbaserad KBT i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Om du har besvär av till exempel depression, social fobi, sömnsvårigheter eller paniksyndrom kan du bli erbjuden nätbaserad KBT, kognitiv beteendeterapi. De flesta behandlingar sker i regi av Internetpsykiatri, men även vissa vårdcentraler och andra mottagningar erbjuder KBT- behandlingar.

Behandling i regi av Internetpsykiatri

Hur går behandlingen till? 

Behandlingen består av textmaterial och övningar som du gör hemma. Du har kontakt med en psykolog som hjälper dig igenom behandlingen. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i hur du mår så att psykologen kan följa hur det går för dig. Behandlingen pågår i 9-13 veckor. På Internetpsykiatris webbplats kan du läsa mer om upplägget och de olika behandlingarna.

Vem kan få behandlingen?

För att få behandlingen behöver du

  • vara minst 16 år (18 år för tvångssyndrom och dysmorfofobi)
  • komma på ett fysiskt bedömningsbesök för att få en diagnos
  • ha tillgång till dator och internet varje dag
  • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen. Det innebär bland annat att du behöver läsa 10-20 sidor text i veckan och göra praktiska övningar som kan ta ett antal timmar i veckan.

Vad kostar det?

Vanlig landstingstaxa gäller för det första bedömningsbesöket. Efter det betalar du 100 kronor vid varje behandlingskontakt, dock minst 100 kronor per vecka. Faktura skickas varje vecka och du kan använda frikort - läs mer om högkostnadsskyddet här.

Anmäl dig till genom att logga in

Logga in för att anmäla dig till en behandling. När du har loggat in får du svara på frågor om dig och om hur du mår. Inom några veckor blir du kallad till ett bedömningsbesök på Röntgenvägen 3 i Flemingsbergs centrum (Internetpsykiatri) eller i Huddinge sjukhus, (OCD-programmet). Om de kommer fram till att behandlingen passar dig börjar den inom ett par dagar.

Andra internetbehandlingar

En del vårdcentraler kan också erbjuda internetbaserad KBT. Fråga din husläkare om mer information.

Till toppen av sidan