Skador på händer och fötter

Skadad tumme

Du kan behöva söka vård om du gör illa tummen, eftersom den är viktig för handens greppfunktion. Det kan vara nödvändigt att få behandling för att handen ska fungera bra igen. Det är viktigt att träna upp rörligheten efteråt.

Olika typer av tumskador

Tummens mellanhandsben som leder mot handleden, även kallad tumbas, kan brytas. Det händer till exempel om benet får ett slag i riktning med eller mot handen. Skadorna kallas för Bennetfraktur eller Rolandofraktur och är en vanlig typ av skador som kräver behandling.

En annan vanlig skada är att tummens ledband skadas. Skadan uppkommer om tummen böjs utåt med stor kraft, till exempel när du åker skidor och ramlar så att tummen pressas utåt av skidstaven.

Symtom

En skadad tumme brukar göra ont och bli svullen närmast handleden. Du kan dessutom få svårt att greppa saker med tummen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart det går om du har skadat tummen och har ont samtidigt som tummens led mot handleden eller tummens grundled är svullen. Du behöver inte söka vård någon annanstans om det är stängt. Vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppar.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Du blir oftast bra om du söker vård direkt när du har skadat tummen. Ofta räcker det med en lättare behandling, med till exempel bandage och skena som tas bort efter högst två veckor.

Operation

Du behöver opereras för att de skadade delarna ska komma på plats igen om du har en Bennetfraktur, en Rolandofraktur eller har skadat tummens ledband. Efter operationen får du ha tummen, handleden och underarmen gipsade i sex veckor.

Träning efteråt

Det är viktigt att du tränar upp rörligheten och kraften i handen efteråt. Det tar ungefär en månad.

En bra övning kan till exempel vara att krama en mjuk boll regelbundet. Det kan underlätta att träna i varmt vatten.

Du bör även träna tumgreppet, genom att till exempel lyfta böcker och liknande föremål med ökande tyngd.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Läs mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Till toppen av sidan