Akuta råd – första hjälpen

Inandning av skadlig gas

Det finns flera typer av gaser i vår omgivning som kan ge allvarliga skador om du andas in dem. Det kan till exempel vara klorgas som finns i kylledningar i ishallar eller rök från brinnande plast. Brandrök kan innehålla flera olika gaser beroende på vad det är som brinner.

Hur allvarliga skadorna blir beror på vilken typ av gas det gäller och hur mycket av gasen du har andats in.

Symtom

Det kan dröja någon timme innan symtomen kommer om du har andats in gas.

Det här är vanliga symtom:

  • Du får ont i huvudet.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du blir irriterad i näsan, munnen, halsen och luftrören och det börjar svida.
  • Du tycker det känns trångt i bröstet.
  • Du får svårt att andas.
  • Du hostar.
  • Du blir hes.
  • Du blir omtöcknad.

När och var ska jag söka vård?

Ring genast 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös.

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du har andats in gas du tror är skadlig och har något av de besvär som finns i listan här ovanför.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du kan även i mindre brådskande fall ringa Giftinformationscentralen dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00.

Giftinformationscentralen besvarar även allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar på vardagar mellan klockan 9-17.

Behandling

Det viktigaste är att komma ut i frisk luft och att ta det lugnt. Lindriga symtom går då ofta över av sig själv.

Ibland kan du behöva behandling för de symtom du har, till exempel med syrgas eller läkemedel som vidgar luftrören och gör det lättare att andas. Du kan också behöva vara kvar på vårdcentralen eller sjukhuset tills personalen är säker på att besvären inte blir sämre.

Det är viktigt att du tar kontakt med vården igen om du skulle bli sämre, särskilt om du får svårt att andas på nytt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan