Administrativa kontakter i Stockholm

Skadeersättning

Innehållet gäller Stockholms län

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Läs mer om patientförsäkringen, anmälan och utredning, samt hur du överklagar om du inte är nöjd med beslutet på den här sidan:

Ersättning vid patientskada

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor eller problem som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; regionens hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med regionen eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som regionen finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Läs mer och hitta aktuella kontaktuppgifter här

Till toppen av sidan