Administrativa kontakter i Stockholm

Skadeersättning

Innehållet gäller Stockholms län

Patientförsäkringsföreningen, PFF

Enligt patientskadelagen kan patienter få ersättning för skador som uppstått i vården och tandvården i samband med undersökningar, diagnos och behandlingar, inklusive skador på grund av att sjukvårdsutrustningen använts på fel sätt.

Som patient har du inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation. En skada måste anmälas inom tre år från det att du som patient fick kännedom om den, men aldrig senare än tio år räknat från den skadan uppstod.

Privata vårdgivare utan avtal med landstinget är skyldiga att informera dig som patient om i vilket försäkringsbolag de har sin egen patientförsäkring. Saknar den privata vårdgivaren försäkring kan du vända sig till Patientförsäkringsföreningen.

Privata vårdgivare utan avtal
Patientförsäkringsföreningen, PFF
Telefon: 08-522 782 90

Patientnämnden (PaN)

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner.

Till patientnämndens förvaltning kan du vända dig med frågor eller problem som rör i stort sett all offentligt finansierad vård; landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Därutöver hanterar patientnämndens förvaltning också frågor som rör privata tandhygienister och viss privat tandvård.

Du kan ringa direkt till Patientnämnden. Om du väljer att mejla eller skriva brev istället, tänk på att inte skicka konfidentiella uppgifter via mejl eller brev. Beskriv kortfattat vad du vill ha information om eller be en handläggare kontakta dig.

Postadress: Box 17535, 118 91 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Telefontid: 09:00 -16.00
Fax: 08-690 67 18

 

Till toppen av sidan