Norrlands universitetssjukhus

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer:

090-785 00 00

Telefontider

 • Mån-SönDygnet runt

Öppettider:

 • Mån-Sön06:00 - 22:00

Fler tider och telefonnummer

Här hittar du information om den service som finns på Norrlands universitetssjukhus.

 • Det finns ett apotek på sjukhuset. Apoteket ligger vid Norrlands universitetssjukhus norra entré.

  Öppet vardagar 07:00–20.00 och helger 10:00–18:00
  Telefon: 0771-450 450

  Apotekets webbplats, apoteket.se

 • Alva kultur är ett kulturcentrum och en mötesplats för patienter, anhöriga och anställda inom landstinget. Där finns bibliotek, filmrum och ett konstgalleri. Du kan låna skön- och facklitteratur, ljudböcker och musik, spela schack, se på konst eller låna en dator.

  Om du som patient inte har möjlighet att besöka biblioteket så besöker biblioteket avdelningar på efterfrågan.

  Alva kultur ligger mellan apoteket och centralhallen (byggnad 1D).

  Öppettider:
  måndag till torsdag: 10:00–16:00
  fredag: 10:00–14:00

  Telefon: 090-785 87 30
  E-post: sjukhusbibliotek.umea@vll.se

  Alva Kultur på Regionvasterbotten.se

 • Hotell Björken är landstingets patienthotell som idag drivs av Sodexo. Här finns hotellrum för patienter och eventuell anhörig.

  Hotellrum bokas via fax eller telefon. Respektive klinik eller avdelning bokar in patientgäster. I de fall där sjukvården ska betala boendet för anhöriga krävs alltid skriftligt intyg utfärdat av remitterande läkare i hemlandstinget.

  Receptionen är bemannad dygnet runt med sjuksköterskor, som förutom hotellservice också kan ge råd och stöd samt skapa kontakt med sjukvården vid behov.

  Telefon: 090-10 87 00
  Telefontider: Måndag–torsdag 08:00–16.00 och fredag 08:00–15.00 (stängt 12:00–12:30)
  Fax: 090-10 89 99
  E-post: hotell.bjorken@sodexho-se.com
  Hotell Björkens webbplats

  Besöksadress: Lasarettsbacken 10, 907 19 Umeå
  Postadress: Box 7986, 907 19 Umeå

 • Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn har drabbats av en långvarig sjukdom. Boendet bokas in via barnavdelningarna av behandlande läkare eller avdelningschef.

  Hjältarnas hus har 13 rum med eget badrum, balkong och tv. Det finns också två små lägenheter utrustade med ett litet kök. Huset är bemannat mellan klockan 7.30 och 18.00.

  Västerbottens läns landsting hyr ut huset till föreningen Hjältarnas hus som ansvarar för verksamheten.

  Telefon: 090-20 60 999
  E-post: info@hjaltarnashus.se
  Besöksadress: Klintvägen 45, 903 37 Umeå
  Hjältarnas hus webbplats

   

 • På Norrlands universitetssjukhus, Nus, finns entrévärdar som kan hjälpa dig att hitta på sjukhuset om du känner dig osäker eller har svårt att ta dig fram på egen hand.

  Du hittar entrévärdarna i centralhallen vid informationsdisken och reception västra entrén.

 • I centralhallen finns frisörsalongen Centralklippet. För tidsbokning och frågor, kom in eller ring på 090-128 210.

  E-post: info@centralklippet.se
  Centralklippets webbplats

 • Hitta på Norrlands universitetssjukhus med hjälp av en karta. Med hjälp av vår besökskarta kan du planera ditt besök på sjukhuset. Här finns bland annat målpunkter, parkeringar, busshållplatser och invändiga gångstråk.

  Besökskarta för Norrlands universitetssjukhus

 • Det finns ett antal besöksparkeringar runt om på sjukhusområdet för dig som kommer med bil. Samtidigt finns goda möjligheter att åka kollektivtrafik till sjukhuset. Vissa gång- och cykelstråk leds om på grund av byggarbeten. Hänvisningsskyltar finns i området. Var uppmärksam på byggtrafik.

  Parkeringsavgifter och karta

 • I sjukhusets centralhall finns restaurangem Torget som erbjuder mat och fikabröd. I centralhallen finns också kaffebaren Kahls. På patienthotellet Björken finns en restaurang med både lunch- och middagsservering. Vid sjukhusets södra entré finns Café Kristallen som serverar mat och fikabröd. Kafeteria finns även på nionde våningen i Dallashuset (tandläkarhögskolan).

 • Sjukhuskyrkan vänder sig i första hand till patienter, anhöriga, närstående samt personal som jobbar på sjukhuset.

  Vi har beredskap dygnet runt, året om. Vid akuta behov efter kontorstid kan du ringa landstingets växel som då söker jourhavande medarbetare.

  I anslutning till centralhallen, entré väst, finns sjukhusets andaktsrum. Där kan du sitta ner, be, läsa, lyssna på musik, meditera och delta i gudstjänster.

  Telefon: 090-785 13 00
  Fax: 090-14 55 56
  E-post: sjukhuskyrkan@vll.se

  Sjukhuskyrkan, Norrlands universitetssjukhus

  Inspelade andakter från Sjukhuskyrkan på Norrlands universitetssjukhus, andakter.se

 • Barn och ungdomar som är inlagda eller vistas på sjukhus av annat skäl och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete erbjuds skolundervisning på Norrlands universitetssjukhus. Rätten till undervisning regleras i skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen.

  Rutinerna för skolarbetet med eleverna utarbetas tillsammans med vården. Det kan innebära undervisning enskilt eller i grupp. Undervisningen anpassas efter hälsotillstånd, behov och förmåga och sker på sjukhusskolan eller på elevens rum.

  Sjukhusskolan på Nus är belägen i samma lokaler som lekterapin och i nära anslutning till barnavdelningen. På skolan arbetar två pedagoger som tillsammans täcker åldrarna 7-19 år.

  Kontaktuppgifter till Ingrid Olsson och Karin Svensson, Barn och ungdomscentrum, Sjukhusskolan, 901 88 Umeå, telefon: 090 – 785 03 22.

 • Den som inte förstår svenska, har hörselhandikapp eller är dövblind, har rätt att få hjälp av tolk. Om det gäller en dövblind eller hörselhandikappad patient ringer man tolkcentralen på 090-785 74 60. För tolkning till annat språk, ta kontakt med den avdelning som du ska besöka, så beställer de tolkservice.

  Kontaktuppgifter till Tolkcentral Västerbotten

Med hög kompetens och avancerad teknisk utrustning kan regionsjukhuset Norrlands universitetssjukhus, Nus i Umeå erbjuda sjukvård åt patienter med sällsynta och komplicerade sjukdomar och skador.

Information till patienter

Innanför huvudentrén i centralhallen finns en informationsdisk där du kan få hjälp med dina frågor, till exempel hur du hittar inom sjukhuset.

Öppettider informationsdisk:

Måndag- torsdag 07:30-16:00

Fredag 07:30-15:30

Akutmottagningen: Öppet dygnet runt, alla dagar i veckan. Receptionen är öppen 07:00–22:00. Dörrarna låses nattetid, vid besök ring på porttelefonen vid dörren så öppnar personalen åt dig.

Information till besökare

Besöksregler

Norrlands universitetssjukhus är rökfritt.

Undvik att använda starka dofter som parfym och rakvatten vid ditt besök på sjukhuset.

Det är förbjudet att fotografera i landstingets lokaler. Fråga personalen på den klinik du vistas i om eventuella undantag.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region