Neurorehabilitering NUS

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
090-785 18 91
Besökstid idag
 • 15:00 - 19:00

Fler tider och telefonnummer

Besökstider
 • Mån - Fre15:00 - 19:00
 • Lör - Sön12:00 - 19:00

Besöksadress:
Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Län, kommun:
Västerbottens län, Umeå
Postadress:
Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Vi finns på målpunkt U11, byggnad 26.

På Neurorehabs vårdavdelning vårdas patienter med skador i sin ryggmärg och/eller hjärna.

Rehabiliteringen har till sitt syfte och mål att förbättra personen förmåga så att han/hon kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Med hänsyn tagen till varje patients specifika förutsättningar vill vi bidra till största möjliga aktivitet, delaktighet och produktivitet i samhället.


Vi arbetar utifrån en helhetssyn med respekt för patientens integritet. Vi strävar efter att se patienten i sitt sociala sammanhang med hänsyn till kultur och religion. Tillsammans med patient och närstående skapar vi gemensamma målsättningar för rehabilitering.


På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, socionomer och psykologer.

Du kan ringa till oss dygnet runt, men om det är möjligt ber vi dig undvika att ringa klockan 06.30-09.00 och 21.00-22.00


Telefonnummer:

Neurorehab vårdavdelning 090- 785 29 99

Driftsform

Driftsform: Region

Information till patienter

Remisskrav

Ja.

Information till dig som ska besöka någon

Besökstider

Mån - Fre 15:00 - 19:00

Lör - Sön 12:00 - 19:00

Besöksregler

Vi har fasta besökstider så att ditt besök inte ska kollidera med de perioder under dagen då vi har som mest arbete. Barn är naturligtvis lika välkomna som vuxna.

Välkommen till Neurorehabilitering Nus i Umeå! Här har vi följande utbud.

 • Förvärvade hjärnskador

  Vi arbetar för en fungerande vardag, återgång i arbetet/aktivitet och en ökad livskvalitet. I rehabiliteringen ingår arbete mot ökad insikt och kunskap om funktionsnivå, maximalt utnyttjande av sina förmågor och minimering av komplikationer. Erfarna teammedlemmar bidrar till denna process genom att tillsammans med patienten bereda en stabil biologisk, fysiologisk, social och psykisk plattform.
  Teamet erbjuder hjärnskadeutredning, sjukgymnastiska, arbetsterapeutiska, psykologiska och beteendeterapeutiska behandlingsmetoder vid hjärnskada liksom specifikt inriktad kognitiv träning och även specifik läkemedelsbehandling inriktad på hjärnskadan.
  Vi samarbetar flexibelt med arbetsgivare och institutioner och organisationer i samhället. Vi gör uppföljningar av patienter oftast fram till dess de återkommit 50-100 procent i arbete, vilket ibland tar lång tid.

   Ryggmärgsskador

  Efter en ryggmärgsskada finns ett livslångt behov av regelbunden uppföljning och alla patienter i Norra sjukvårdsregionen erbjuds deltagande i vårt uppföljningsprogram, ryggmärgsskadeuppföljning. Uppföljning sker 1 år från utskrivning från slutenvårdsavdelningen. Nästa uppföljning sker 3 år efter utskrivning. Därefter sker uppföljning med 5 års mellanrum. Frekvensen av uppföljning kan vid behov förtätas. Det är inte ovanligt att behovet av uppföljning ökar med ökad ålder hos patienten.


  Ryggmärgskadeteamet erbjuder inskrivning i det individuella programmet, som är en teambaserad rehabilitering i upp till 6 månader efter utskrivning från Neurorehab Nus avdelning. Ryggmärgskadeteamet erbjuder (så långt det är praktiskt möjligt) även teambaserad rehabilitering för personer som vid bedömning/uppföljning befunnits ha rehabiliteringsbehov som inte kan tillgodoses på till exempel hälsocentral. Dagvårdsmottagningen erbjuder kontakt med enskild profession för patienter med ryggmärgsskada när det finns behov av högspecialiserade rehabiliteringsinsatser och dessa inte kan tillgodoses i till exempel primärvård.

   Neurorehab dagvård/mottagning finns vid målpunkt U11.

  Telefon till dagvård/mottagning: 090-785 18 91

  Telefontider:
  Måndag 07:30–08:00, 13:00–14:00
  Tisdag   07:00–09:00
  Onsdag 08:00–10:00, 13:00–14:00
  Torsdag 07:30–08:00, 13:00-14:00

   

  Nedan finns PDF-filer med informationsmaterial att ta del av.

 • På nedanstående hemsida finns information om ryggmärgsskador.

  www.ryggmargsskada.se

 • På Neurorehabs avdelning vårdas patienter med skador i sin ryggmärg och/eller hjärna.
  Rehabiliteringen har till sitt syfte och mål att förbättra personens förmåga så att hen kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Med hänsyn tagen till varje patients specifika förutsättningar vill vi bidra till största möjliga aktivitet, delaktighet och produktivitet i samhället.

  Vi arbetar utifrån en helhetssyn med respekt för patientens integritet. Vi strävar efter att se patienten i sitt sociala sammanhang med hänsyn till kultur och religion. Tillsammans med patient och närstående skapar vi gemensamma målsättningar för rehabilitering.

  I varje rehabteam ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, patient och anhörig. Det finns också neuropsykolog, logoped och dietist kopplat till avdelningen.
  Syftet är att teamet med dess samlade kompetens ska utforma en individuell rehabiliteringsplan anpassat efter patientens behov.

  Vårdavdelningen finns vid målpunkt U11.

  Du kan ringa till oss dygnet runt, men om det är möjligt ber vi dig undvika att ringa klockan 06.30-09.00 och 21.00-22.00

  Telefon till sköterskeexpeditionen: 090-785 29 99

Till toppen av sidan