Läs andras frågor

Jag har blivit mobbad för min stora näsa. Kan jag få operera den utan att bekosta det själv?

Fråga

Jag är en 16-årig tjej som har ett väldigt stort komplex över min näsa. Den är väldigt stor och jag har många gånger blivit mobbad för den. Jag har till och med varit tvungen att byta skola. Detta har påverkat mitt sociala liv mycket. Jag har hört att man ska kunna få en operation bekostad av landstinget om man mår psykiskt dåligt över sitt utseende. Vart vänder man sig?

Svar

När jag läser din fråga förstår jag att det här är ett stort bekymmer för dig.

För att du ska få hjälp med det här kan du börja med att kontakta en vårdcentral. Där kan läkaren göra en första undersökning och ta ställning till hur ni ska gå vidare. Om det behövs får du remiss vidare till de specialister du behöver träffa.

 Nu för tiden kan det vara svårt att få operationer som har med utseende att göra bekostade av landstinget. Men du ska självklart försöka, om det är det du vill. Men det kan vara bra att fundera lite kring detta innan du bestämmer dig för att genomgå en operation, vare sig landstinget bekostar den eller om du själv får göra det.

Att inte vara nöjd med sitt utseende är vanligt

Ofta blir den första tanken att man vill fixa det man är missnöjd över. Men att genomgå operationer eller andra medicinska behandlingar är inte alltid rätt lösning på problemet.

Utifrån din beskrivning framgår det tydligt hur illa behandlad du blivit i skolan. Som du själv skriver så påverkar detta dig i hur du mår och antagligen hur du själv upplever din näsa. Dina tankar och känslor kring detta beror troligen på den mobbing du fått utstå. 

För många ungdomar att det är svårt att leva upp till de skönhetsideal som vi ständigt påminns om genom bland annat reklam, tv och tidningar. I skolan kan olika detaljer kring utseendet, till exempel näsa, tänder eller hårfärg, tyvärr leda till mobbing. Det är inte på något sätt okej, och det är viktigt att berätta detta för de vuxna i skolan och även hemma.

En sak som är värt att nämna, är att utseendet inte har något att göra med om du är omtyckt och älskad. Det kan vara nyttigt att vända på saken och tänka på vad du själv uppskattar hos andra. Är det ett perfekt utseende, en speciell hårfärg eller fina tänder som du värdesätter hos andra? Eller är det omtänksamhet, ärlighet och att någon är snäll eller modig, som är det viktiga?

Stärka din självkänsla

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Du vet att du är värdefull bara genom att vara, om du har en bra självkänsla.

Om du vill stärka din självkänsla kan du vända dig till elevhälsan på skolan, ungdomsmottagningen eller till en vårdcentral. Genom att prata med någon kan du få andra perspektiv på tillvaron. Det kan vara ett sätt att komma vidare.

Fundera över det jag skrivit. Vill du ändå genomgå en operation ska du såklart göra det. Då kan du som jag skev tidigare, kontakta en vårdcentral och berätta om hur du känner.

Läs också gärna i länkarna från UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Där finns tips om hur man själv kan stärka sin självkänsla.

Mer på UMO.se:

Självkänsla

Tips för bättre självkänsla

Ann-Sofie Norling, sjuksköterska

Till toppen av sidan