VACCINATIONER

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Innehållet gäller Stockholms län

Influensaviruset sprids både via luften och genom kontakt, vilket gör att det är svårt att skydda sig. De flesta som blir sjuka klarar sig undan med en tids sängliggande, och behöver inte söka vård. Men du som är gravid, har en kronisk sjukdom eller är över 65 år kan bli svårt sjuk och behöver därför skydda dig med vaccin. Därför kan du vaccinera dig gratis och på så vis minska risken att drabbas av svår influensa och lunginflammation.

Du som tillhör någon av riskgrupperna nedan kunde vaccinera dig gratis under perioden 6 november 2018 till 28 februari 2019. Om du inte tillhör en riskgrupp så får du betala för din vaccination.

Datum för när vaccinationserbjudandet för 2019-2020 startar kommer att publiceras i god tid här. 

Influensaviruset sprids snabbt

Influensan kommer varje år till Sverige under vinterhalvåret och brukar vara som mest intensiv i januari och februari. Runt 100 000 personer i Stockholms län smittas varje år. 

För de flesta innebär influensa att man blir febrig, snuvig, får huvud- och ledvärk och får stanna hemma någon vecka. Men hos äldre personer, gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar kan influensan utvecklas till en allvarlig sjukdom, som till och med kan vara livshotande.

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. 

Vilka bör vaccinera sig?

Närmare en halv miljon invånare i Stockholms län tillhör en riskgrupp som riskerar att drabbas extra hårt av säsongsinfluensan. Det gäller:

 • vuxna och barn med kronisk hjärt- eller lungsjukdom, inklusive astma
 • vuxna och barn med kronisk lever- eller njursvikt
 • vuxna och barn med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
 • vuxna och barn med svårinställd diabetes
 • personer med kraftig övervikt eller neurologiska eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • barn med flerfunktionshinder
 • gravida (gäller endast influensavaccin)
 • personer som är födda 1953 eller tidigare.

Barn som tillhör någon av riskgrupperna ovan rekommenderas vaccin från sex månaders ålder.

Vaccineringen ökar din motståndskraft

Syftet med all vaccinering är att göra dig immun, det vill säga motståndskraftig, mot en viss sjukdom. Vaccinerna innehåller delar av virus respektive bakterier som inte längre kan orsaka sjukdom. Däremot kan de fortfarande framkalla en reaktion från immunförsvaret. Nästa gång du kommer i kontakt med viruset eller bakterien känner ditt immunförsvar igen dem och förstör dem innan du hinner bli sjuk.

Risken att du blir sjuk minskar med upp till 70 procent

Genom att influensavaccinera dig kan du minska risken för svår influensasjukdom med upp till 70 procent om rätt virusstammar som sprids ingått i vaccinet. Risken att du får en lunginflammation minskar med 30–50 procent.

Information till dig som är gravid

Du som är gravid har ett sämre motstånd mot sjukdomar och kan därför bli svårt sjuk av influensa. Risken för svår sjukdom är störst i sista tredjedelen av graviditeten. Vid en allvarlig infektion finns det även risk för att fostret skadas.

Vi rekommenderar därför att du vaccinerar dig. Om du har någon kronisk sjukdom, som till exempel astma eller diabetes, kan det vara bra att vaccinera sig redan tidigt under graviditeten om det då finns en risk för att bli influensasmittad. Om du är frisk görs vaccinationen lämpligen från vecka 17, gärna efter det att ultraljudsundersökningen är genomförd. Vaccinet kan då även ge det nyfödda barnet ett skydd, under de första levnadsmånaderna, i och med att dina antikroppar förs över till fostret via moderkakan. Det finns ingen risk med att vaccinera sig under graviditeten. Ett flertal studier har visat att säsongsinfluensavaccinet är helt säkert. 

Berätta om du är allergisk eller tar viss medicin

Är du är allergisk mot ägg eller har annan svår allergi måste du berätta detta för personalen innan du blir vaccinerad. Berätta också om du har behandling med blodförtunnande läkemedel (till exempel Waran) eller har problem med svårstoppade blödningar.

Frågor och svar om influensan

Här får du svar på de vanligaste frågorna om säsongsinfluensa och lunginflammation (LÄNK). Du kan också få svar på dina frågor genom att ringa till sjuksköterskorna på telefonnummer 1177.

Råd på andra språk

På telefonnummer 1177 kan du få råd på arabiska och somaliska klockan 822 och på finska klockan 812.

Vad kostar det att vaccinera sig?

För dig som är född 1953 eller tidigare, är gravid eller har en kronisk sjukdom är det gratis att vaccinera sig mot säsongsinfluensan under influensasäsongen.

När det gäller vaccinet mot pneumokocker, som kan ge en sorts lunginflammation, är även det gratis om du är född 1953 eller tidigare, eller har en kronisk sjukdom. 

Du som inte tillhör någon riskgrupp men ändå vill vaccinera dig får betala själv för vaccinationen. Priset varierar, så kontakta den vaccinationsmottagning du vill gå till för att få veta vad det kostar.

Så fungerar vaccinet mot influensa

Varje år kommer nya influensavirus och därför behöver du vaccinera dig på nytt inför varje influensasäsong. Vaccinet för säsongen 2018/2019 skyddar mot fyra influensatyper:

 • A(H1N1), även kallad svininfluensa. Viruset har kommit tillbaka varje år efter pandemin 2009 och kommer sannolikt tillbaka även denna säsong. Om du tidigare har vaccinerat dig mot svininfluensa får du genom årets vaccin en förstärkning av det skyddet.
 • A(H3N2) är en variant av Hongkonginfluensan som orsakade en pandemi med många sjuka i slutet av 60-talet. Liknande virus har återkommit flera gånger sedan dess, men eftersom det ständigt förändras kan vi ändå ha ett dåligt skydd mot sjukdomen. Äldre och personer med kroniska sjukdomar har störst risk att bli svårt sjuka.
 • Influensa B. Två huvudsakliga varianter av influensa B-virus cirkulerar i Sverige de flesta år, men även om den typen i allmänhet ger mindre allvarliga symtom än influensa A-virus, kan den också orsaka svår sjukdom. Det har den senaste säsongen 2017/2018 visat. 

Vuxna och barn från 9 års ålder behöver bara ta en dos av influensavaccinet. Barn från sex månader till och med 8 års ålder, som inte tidigare fått säsongsinfluensavaccin, behöver två doser med minst fyra veckor mellan doserna. Barn mellan 2–6 år rekommenderas ett näsdroppsvaccin medan övriga barn rekommenderas det vanliga vaccinet som ges som en injektion i en muskel.

Efter 10–14 dagar har du ett 50–70-procentigt skydd som håller i sig i ungefär sex månader. Om du ändå får influensa under den här tiden kan vaccinet dämpa symtomen så att du inte blir lika sjuk som du skulle ha blivit utan vaccinet. Om du får influensasymtom trots vaccination och tillhör riskgrupperna, ska du ändå söka sjukvård. Läkaren tar då ställning till om du behöver antiviral medicin, det vill säga ett läkemedel som verkar direkt mot influensaviruset.

Finns det biverkningar?

Säsongsinfluensavaccinet är säkert. Miljoner människor har vaccinerats världen över och de fåtal biverkningar som noterats är milda. Efter vaccineringen kan injektionsstället bli rött och lite ömt. Ibland får de som vaccineras milda influensasymptom som muskelvärk, huvudvärk, feber och trötthet. Det kan hålla i sig några dagar och går sedan över lika snabbt som det kom. Det är ett av kroppens sätt att visa motståndskraft. Riskerna som influensan innebär är mycket farligare.

Så fungerar vaccinet mot lunginflammation

Äldre och kroniskt sjuka som får influensa blir dessutom extra mottagliga för andra infektioner, framför allt bakteriell lunginflammation som komplikation till influensan. För att skydda dig mot lunginflammation erbjuds du som är född 1953 eller tidigare eller har någon av de kroniska sjukdomar som nämns ovan även vaccin mot pneumokocker. Vaccinet skyddar mot de 23 vanligaste typerna av pneumokockbakterier, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Totalt finns över 80 pneumokocktyper.

Till skillnad från vaccinet mot influensa brukar de flesta vuxna inte behöva vaccinera sig mot lunginflammation varje år.  

Pneumokockvaccin till barn över fem år och vuxna

Efter 10–14 dagar ger vaccinet ett 60-procentigt skydd mot allvarlig lunginflammation. Pneumokockvaccinet behöver du i normala fall bara ta en gång. Vissa personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, eller personer som saknar mjälte, rekommenderas en kombination av två olika pneumokockvacciner – din läkare kan berätta mer.

Pneumokockvaccin till barn under fem år

Pneumokockvaccin ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet, som barn får under sitt första levnadsår. Om ditt barn tillhör en medicinsk riskgrupp, men inte har fått vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet – kontakta er barnläkare och rådgör.

Biverkningar

Ungefär 5–10 procent av alla som vaccineras brukar bli röda, svullna och ömma runt området där man fått sprutan, men det går över på två till tre dagar. Några procent kan få en rejäl svullnad i armen under ett par dagar. Feber och andra biverkningar är dock mycket ovanliga.

Till toppen av sidan