Blodprov

Blodprov: Natrium

Natrium är ett mineralämne som är viktig för kroppens balans mellan salt och vätska. Du kan få ta provet om läkaren misstänker att du har en hjärtsjukdom, en sjukdom i njurarna eller om du är uttorkad.

När får jag lämna ett prov för natrium?

Du får ofta lämna ett natriumprov om läkaren misstänker att balansen mellan salt och vätska har ändrats i din kropp. På sjukhus är det ett vanligt prov som kan tas vid många typer av sjukdomar. På vårdcentral tas provet numera inte så ofta och i så fall främst om läkaren misstänker att du har en hjärtsjukdom eller en sjukdom i njurarna.

En annan anledning till att kontrollera hur mycket natriumjoner du har i blodet är om läkaren misstänker att du är uttorkad. Det kan du bli om du till exempel har haft en svår magsjuka med häftiga kräkningar och diarréer. Du kan också bli uttorkad om du har svettats kraftigt på grund av fysisk ansträngning som till exempel ett maratonlopp.

Du kan också behöva lämna natriumprov regelbundet om du använder vissa läkemedel som till exempel vätskedrivande läkemedel.

Ofta mäts natrium samtidigt som du tar andra prover som kreatinin- och kaliumprov

Vad är natrium och var finns det?

Natrium är ett mineralämne som har en viktig roll för balansen mellan salt och vätska i kroppen. Nivån av natrium i blodet regleras genom ett samarbete av flera olika organ i kroppen: hjärna, hjärta, njurar och binjurar.

Vanligt bordsalt, koksalt, innehåller natriumklorid och du får ofta i dig tillräckligt mycket natrium genom det saltet. Flera experter anser till och med att många får i sig alltför mycket salt med maten. Njurarna reglerar hur mycket salt kroppen ska göra sig av med. På detta sätt styrs halten av natrium i blodet och andra kroppsvätskor inom ett mycket litet intervall. Njurarnas natriumreglering styrs av hormoner från binjurarna och av ett hormon från hypofysen i hjärnan. Det kallas för ADH.

Svett innehåller också salter, bland annat natriumklorid. Om du svettas kraftigt och länge kan du behöva extra salttillskott.

Det mesta av kroppens natrium finns i kroppsvätskorna, till exempel i blodet. En hel del natrium finns också i skelettet och en mindre del inne i cellerna. Natriumhalten mäts i den vätska som finns runt omkring blodkropparna. Det som undersöks är koncentrationen av natriumjoner.

Hur tas provet?

Innan du lämnar provet brukar du få sitta ner en stund. Mängden vätska i blodbanan ändras beroende på om du står, sitter eller ligger ner. Provet tas oftast i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl, en ven. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

Provet kan tas när som helst under dygnet.

När får jag svar?

Du kan lämna ett natriumprov på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan oftast till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren senast dagen därpå. Om du får vård på ett sjukhus kan du få resultatet mycket snabbare. 

Hur mäts halten av natrium?

Natrium i blodet kan mätas i plasma eller serum. När blodkropparna har tagits bort från ett blodprov kallas vätskan som är kvar för plasma. Vätskans sammansättning förändras om blodet har fått stelna innan blodkropparna tas bort. Vätskan kallas då för serum.

Det spelar ingen roll om man mäter natriumhalten i plasma eller serum.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha tagit.

Natriumhalten i blodet varierar något mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren tolkar provsvaret genom att jämföra det med ett referensintervall. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers natriumprov. Referensintervallet för natrium i plasma eller serum ligger ungefär mellan 135 och 145 millimol per liter (mmol/L) hos vuxna.

Höga värden, vad beror det på?

Det beror oftast på att du antingen inte har haft tillgång till vatten eller har förlorat mycket vätska.

Höga värden kan till exempel uppstå vid feber, diarré, kräkningar eller vissa njursjukdomar.

Höga värden av natrium kan också bero på att binjurarna bildar för mycket av hormonet aldosteron, vilket medför att kroppen gör sig av med för lite natrium genom urinen. Då är också blodtrycket förhöjt.

Om ditt natriumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Höga halter av natrium i blodet kallas hypernatremi.

Låga värden, vad beror det på?

Det beror oftast på att kroppsvätskorna av någon anledning har blivit utspädda. En orsak kan vara att du har varit magsjuk och då druckit mycket vatten, men inte fått i dig tillräckligt med salt. Detsamma händer om du svettas extremt mycket under lång tid och bara dricker vatten och inte får i dig tillräckligt med salt.

En annan anledning kan vara hjärtsvikt eller vissa sjukdomar i njurarna eller levern. Vid dessa sjukdomar samlas det vatten i kroppen. Brist på sköldkörtelhormon kan också ge lägre natriumvärden.

Vissa läkemedel, framför allt vätskedrivande läkemedel, kan också göra att du får lägre natriumnivåer.

Vid graviditet är det vanligt att det samlas vatten i kroppen. Natriumhalten kan sjunka något i början av graviditeten och ligger sedan kvar på en lite lägre nivå fram till förlossningen. Efter förlossningen brukar värdena bli normala igen.

Vissa ovanliga hormonsjukdomar som till exempel Addisons sjukdom kan ge låga natriumvärden. Då producerar inte binjurarna tillräckligt mycket av hormonerna kortisol och aldosteron.

Om natriumvärdet är lågt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det låga värdet.

Låga halter av natrium i blodet kallas för hyponatremi.

Vanliga förkortningar

Provet brukar ibland skrivas P-Natrium om mätningen är gjord i blodets plasma. Om mätningen är gjord i serum skrivs det S-Natrium. Natrium förkortas ibland till Na.

Till toppen av sidan