Kroppsundersökningar och funktionstest

Undersökning av vuxnas tänder

En undersökning av tänderna görs för att ta reda på om du har några problem eller sjukdomar i munnen. Ju tidigare hål i tänderna eller tandlossning upptäcks desto lättare kan de behandlas. Därför är det bra om du går på undersökningar regelbundet.

Person ligger i en tandläkarstol och får tänderna undersökta.

Den här texten riktar sig till vuxna. Du kan läsa om undersökning av barns tänder här.

Varför behövs undersökningen?

De vanligaste tandsjukdomarna är hål i tänderna, som kallas karies, och tandlossning. Ju tidigare dessa sjukdomar upptäcks, desto lättare är det att behandla dem. Båda sjukdomarna går också att förebygga med olika metoder.

Det finns även andra sjukdomar som kan upptäckas i munnen vid en undersökning.

Inför undersökningen

Före undersökningen är det viktigt att du berättar om hur du mår och om du tar några läkemedel. Ibland får du fylla i ett frågeformulär om detta redan i väntrummet. Rökning och snusning brukar också tas upp, eftersom tobaksbruk kan vara en hälsorisk även för munnen och tänderna.

Det är bra att borsta tänderna före undersökningen. Då blir det lättare för tandvårdspersonalen att undersöka tänderna. Det är bra att berätta om du känner tandvårdsrädsla

Sjukdomar och mediciner

Det är viktigt att du berättar för personalen om du är överkänslig eller allergisk mot några ämnen. Det är också viktigt att berätta om du har någon sjukdom eller tar någon särskilt läkemedel eftersom en del bedövningsmedel inte ska kombineras med vissa sjukdomar och läkemedel. Det kan det ibland vara nödvändigt för tandläkaren eller tandhygienisten att rådgöra med din läkare inför din behandling.

En vanlig biverkning hos läkemedel är muntorrhet. Därför är det viktigt att tandläkaren eller tandhygienisten får veta vilka läkemedel du använder.

Om du är förkyld

Det är bra att ta kontakt med mottagningen om du är förkyld när du ska bli undersökt. Då får du veta om det går bra att du kommer ändå.

Det handlar också om ifall du som patient orkar med en undersökning eller behandling när du är förkyld.

Så går undersökningen till

Om du har akuta besvär undersöks och behandlas det först, till exempel tandvärk. Den fullständiga undersökningen får då vänta till ett senare tillfälle.

En vanlig undersökning brukar ta mellan 20 och 40 minuter.

Både tandhygienister och tandläkare kan göra undersökningar, men tandhygienisten får bara ställa diagnos på karies och tandlossning. Tandhygienisten ska kalla på en tandläkare om hen hittar något annat i munnen som inte ser friskt ut.

Röntgenbilder behövs

Första gången du besöker en mottagning behövs det nästan alltid tas röntgenbilder. Om du redan går regelbundet till samma mottagning är det inte alltid nödvändigt att det tas röntgenbilder vid varje undersökning. Hur ofta det tas bilder beror på hur många tänder du har, vilken risk du löper att få tandsjukdomar och hur täta kontroller du behöver.

Röntgenbilder tas alltid om du har problem med tänderna.

Undersökning om du har hål i tänderna

När undersökningen ska börja brukar tandläkaren eller tandhygienisten sänka ryggstödet på stolen så du hamnar i liggande ställning. Det är oftast lättare för den som ska undersöka att genomföra undersökningen då. Du kan säga till om du absolut inte vill ligga ner. Det är möjligt att bli undersökt även om du sitter upp.

I starkt ljus undersöks tänderna med hjälp av en munspegel och en sond, ett instrument med en liten krok i framänden. Sonden används för att känna på tandytor där det är svårt att avgöra om det finns karies eller en trasig fyllning. Med spegeln kommer tandläkaren eller tandhygienisten åt att se i alla vinklar och vrår.

När tandläkaren eller tandhygienisten känner med sonden på en tand gör det oftast inte ont, men det kan ibland kännas lite om ett hål upptäcks.

Undersökning av tandköttsfickor

Tandläkaren eller tandhygienisten undersöker om tandköttet är friskt eller inflammerat och om det finns tecken på tandlossning.

Röntgenbilderna brukar kunna visa om det finns risk för tandlossning. För säkerhets skull kontrollerar ändå tandläkaren eller tandhygienisten utrymmet som finns mellan tanden och tandköttet, tandköttsfickan. Fickan är normalt några millimeter djup. Är den djupare än så kan det vara ett tecken på tandlossning.

För att mäta djupet används en ficksond, som är en tunn mätsticka med trubbig ände. Med sonden mäts fickdjupet i millimeter runt varje tand.

Vid mätningen upptäcks också var det finns hårda beläggningar, så kallad tandsten. Tandköttsfickornas djup mäts försiktigt men det kan ibland ömma lite, särskilt om tandköttet är inflammerat.

Det är bra att du berättar om det brukar det blöda ifrån tandköttet när du rengör tänderna.

Undersökning av munnens slemhinnor

Även slemhinnorna i munnen undersöks. Det kan finnas allvarliga sjukdomar i munhålan även om det är mycket ovanligt. De visar sig ofta som förändringar i tandköttet och slemhinnorna.

När undersökningen är klar

När undersökningen är klar berättar tandläkaren eller tandhygienisten om resultatet av undersökningen och ger råd om hur du ska sköta dina tänder för att undvika problem och sjukdomar i framtiden.

Ibland behöver få någon behandling, till exempel lagning av en tand. Ibland behövs tandstensborttagning och rengöring av tänderna.

Då får du veta:

  • Vad den planerade behandlingen innebär.
  • Hur många besök som krävs.
  • Vad kostnaden för behandlingen beräknas bli.

Ibland finns det olika behandlingar som kan göras och det är då viktigt att du får veta det och säga vad du tycker blir bäst.

Särskild undersökning eller provtagning

Ibland kan du behöva komma tillbaka för en särskild undersökning av något problem du har. Ett exempel är besvär från käkleder och käkmuskler, som ofta beror på att du gnisslar tänderna nattetid. En sådan särskild undersökning ingår inte i den vanliga undersökningen av tänder.

Du kan också behöva en undersökning av saliven om du har många hål i tänderna.

Ibland leder tandläkarundersökningen till att du får en remiss till en specialist, som får fortsätta utredningen och behandlingen.

Graviditet och röntgen

Är du gravid kan du låta tänderna röntgas eftersom röntgenskyddet är bra och stråldosen låg. 

Tandläkaren och tandsköterskan skyddar sig genom att gå ut ur rummet när bilden tas. Det beror på att de annars skulle utsättas för mycket mer strålning än du sammanlagt eftersom det sker varje dag de jobbar.

Läs mer på 1177.se

Tandvärk

Tandvärk är ett tecken på en eller flera tänder har skadats av någon anledning. Det är oftast en infektion i en tand som gör att det känns ont.

Så håller du tänderna rena

Förutom tandborste finns det många andra hjälpmedel för att hålla tänderna rena.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Till toppen av sidan