Se om du har nått gränsen för frikort

Skriv ut (ca 2 sidor)

Logga in för att se om du är nära att få frikort eller hur lång tid det är kvar på ditt frikort.

Skriv ut

När du Loggat in  kan du: 

Frikort i papper behöver du som söker vård i ett annat landsting eller hos vårdgivare inom SLL och Region Gotland som ännu inte anslutit sig till e-frikortstjänsten. Det går också att be personalen på din mottagning att beställa ett frikort. Frikortet skickas hem till din folkbokföringsadress.

Om du inte har beställt ett frikort i papper via e-tjänsten eller via din mottagning så finns det flera sätt att visa för mottagningen att du har uppnått frikort. Till exempel kan du:

  • Logga in på 1177 Vårdguiden i din mobil och visa upp för vårdgivaren. 
  • Ta en skärmdump (screen shot) från 1177.se i inloggat läge.
  • Ta en bild med mobil som du skickar till mottagningen.
  • Ta en kopia av det fysiska kortet (om du har eller beställer hem till din adress).
  • Kontakta din mottagning för ett utdrag på frikortet.                

Det är personalen på mottagningen som du söker vård hos, som avgör om detta godtas som högkostnadskort eller frikort.

Du måste vara minst 18 år för att kunna nå tjänsten.

Var hittar jag informationen när jag har loggat in?

Var hittar jag informationen när jag har loggat in?

1.Välj Alla övriga tjänster under rubriken Övriga tjänster

2. Välj Högkostnadsskydd för öppen sjukvård i Stockholms län och Gotland under rubriken Högkostnadsskydd.

Fäll ihop

Vilka uppgifter visas?

Vilka uppgifter visas?

Du kan bara se avgifter och frikort som registrerats i e-tjänsten. Observera att du kan ha betalat avgifter och uppnått frikort utan att det syns här eftersom alla vårdgivare inte är anslutna och registerar uppgifter i e-frikortstjänsten.

Om du har varit på besök i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom SLL eller Region Gotland som ännu inte är ansluten till e-frikort kan du be personalen hos en ansluten vårdgivare att efterregistrera kvitto, stämpel eller frikort. Du måste då kunna visa upp detta för dem.

Om du vet att du har betalat en avgift hos en ansluten vårdgivare och den inte syns ska du kontakta den mottagning du betalade på.

Du ser de registrerade avgifter som är aktuella för högkostnadsskyddet. Om du har registrerat ett befintligt frikort ser du att du har uppnått gränsen för frikort. Om du har haft ett frikort det senaste året visas den summa som du har betalat efter det att ditt frikort gick ut. Om du inte har haft ett frikort visas alla registrerade avgifter ett år tillbaka i tiden.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-23
Skribent och redaktör:

Caroline Olsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Agneta Planeryd, Stockholms läns sjukvårdsområde