Beställ tolk via Tolkportalen

Logga in för att beställa tolk till hörselskadade, döva och dövblinda.

Du som vill beställa tolk kan logga in för att boka via Tolkportalen. För att göra din beställning behöver du personnumret till den person som behöver tolken. Du kan göra beställningar för tolktillfällen som ligger fem vardagar framåt eller mer.

Du kan boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, samt tolkning med tecken som stöd. Via Tolkportalen kan du också:

  • se vilka beställningar du har på gång
  • ändra i beställningar
  • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
  • avboka beställningar
  • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag.

När du gör ändringar eller avbokningar via Tolkportalen skickas uppgifterna till Tolkcentralen som uppdaterar din beställning. Därför kan det ta några dagar innan du ser din din ändring. 

Läs mer om att beställa tolk på sidan Tolk för hörselskadade, döva och dövblinda i Stockholm.

 

Tjänsten är bara tillgänglig för dig som är folkbokförd i Stockholms län.

Publicerad:
2015-05-29
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Emmali Anséus

Fotograf:

Anette Andersson