Närakut

Skriv ut (ca 2 sidor)

Närakuterna är till för dig som blir sjuk eller skadar dig när vårdcentralen har stängt. De har öppet på kvällar och helgdagar. Du kan komma utan att boka tid men det är bra att först ringa kortnummer 1177 eller direkt till närakuten. Sjuksköterskorna som svarar har medicinsk kompetens att avgöra om du behöver komma in till närakuten eller om du kan vänta till dagen efter och i stället gå till en vårdcentral. De kan också ge råd som gör att du kanske inte behöver söka vård.

Skriv ut

Närakuten hjälper barn och vuxna vid olycksfall och akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag. Om du är allvarligt skadad eller sjuk, ska du åka till akutmottagning på sjukhus. Är det fara för liv, ring 112.

Det kan gå att boka tid

Det kan gå att boka tid

Om du ringer telefonnummer 1177 före ditt besök kan sjuksköterskorna som svarar hjälpa dig avgöra om du ska besöka närakuten, akutmottagning på sjukhus eller om du kan vänta till dagen efter och gå till en vårdcentral. De kan ibland också hjälpa dig att boka tid på en närakut.

Fäll ihop

Närakuter som är öppna varje dag kl 8 – 22

Närakuter som är öppna varje dag kl 8 – 22

Följande närakuter har helt eller delvis tillgång till röntgen och andra specialistkompetenser. De har öppet klockan 8–22 varje dag året runt:

 

De hjälper till vid olycksfall och akuta besvär som inte kan vänta till nästa dag, till exempel:

  • misstänka frakturer
  • hjärnskakning
  • sårskador
  • misstänkt lunginflammation
  • akuta allergiska problem.
Fäll ihop

Närakuter som är öppna på kvällar och helger

Närakuter som är öppna på kvällar och helger

Följande närakuter har öppet klockan 17 – 22 på vardagar och klockan 8 – 22 på helgdagar.

Dessa närakuter har ingen tillgång till röntgen, men både vuxna och barn från sex månader kan få hjälp med till exempel

  • hög feber
  • urinvägs-, luftvägs-, eller hudinfektion,
  • akut försämring av kroniska sjukdomar,
  • sårskador
  • akuta utslag. 

Närakut (husläkarjour) med kortare öppettider

Husläkarjouren i Norrtälje har öppet måndag - fredag klockan 17 – 20, lördag och söndag klockan 8 – 18. Mottagningen tar endast emot bokade besök.

Fäll ihop

Vad kostar besöket?

Vad kostar besöket?

Vuxna från och med 18 år: 200 kronor.
Barn och unga under 18 år: 0 kronor.
Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Fäll ihop

För råd med tolk

För råd med tolk

För råd med tolk på arabiska, ring 0771-1177 90.
För råd med tolk på somaliska, ring 0771-1177 91.

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-06-15
Skribent:

Tobias Barle 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lundqvist, enhetschef Närsjukvården, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen