Om tandvårdsstöd

Det nya tandvårdsstödet

Det nya tandvårdsstödet

Information till dig som är tand- hälso- eller sjukvårdspersonal

Den 1 januari 2013 genomfördes det tredje steget i tandvårdsreformen. Ett nytt, förstärkt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov. Det nya tandvårdsstödet omfattar två delar:

  • Särskilt tandvårdsbidrag, STB – för den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har ett ökat behov av förebyggande tandvård.
  • Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning – för den som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling.

bild på broschyren

Information till dig som läkare

Informationsbroschyr till dig som läkare

Vårdutbildning (Power-Point)

Vårdutbildning (PDF)

 

bild på broschyren

Information till dig som tandläkare eller tandhygienist

Informationsbroschyr till dig som tandläkare eller tandhygienist

Försäkringskassans kampanjsidor om STB

 

bild på broschyren

Information till patienter

Informationsbroschyr till patienter

Väntrumsaffisch 

Text på 1177.se om särskilt tandvårdsbidrag, STB

Text på 1177.se om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Tema Tänder på 1177.se

 

Socialstyrelsen informerar

Om tandvårdens tredje steg

Föreskrifter särskilt tandvårdsbidrag, STB

Blankett för läkarintyg, särskilt tandvårdsbidrag, STB

Föreskrifter för tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Blankett för läkarintyg, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa

Kunskapsdatabas om sällsynta/ovanliga diagnoser:

Fäll ihop
Publicerad:
2012-12-10
Teknisk producent:

Kärnhuset