Kostnader och ersättningar inom tandvård

Stöd om du inte har råd med tandvård

Ibland kan du behöva gå till en tandläkare fast du inte har råd att betala. Det kan finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver. Ibland kan det finnas behandlingar som är billigare än den som tandläkaren först föreslog. Du kan också få en avbetalningsplan eller ansöka om ett lån.

Du behöver oftast behandling så fort som möjligt om du har ett akut behov av tandvård, till exempel en infektion i en tand. Men om det inte är så bråttom kan du jämföra olika behandlingar.

Det finns alltid ett referenspris på en behandling. Tandläkaren kan ta mer betalt än vad referenspriset är, men också mindre. Du ska alltid få veta vad referenspriset är. Du har alltid rätt att tacka nej till en behandling och söka vård hos en annan tandläkare om du tycker att priset är för högt.

Fråga efter en billigare behandling

Det är tandläkaren som bedömer vilken behandling som passar bäst. Men fråga alltid om det finns ett billigare alternativ om du inte har råd med en dyrare behandling.

En del material som används för att laga tänder är dyrare än andra. Ibland går det bra med ett billigare material, även om det innebär att det måste bytas ut efter ett tag.

Här är ett par förslag på billigare alternativ:

  • Du kan fråga om tandläkaren kan göra en fyllning eller krona av ett billigare material istället för en dyrare krona som görs av en tandtekniker.
  • Du kan fråga om det går att ha en brokonstruktion mellan två tänder istället för ett implantat som skruvas fast i käkbenet.

Ibland kan tandläkaren ta bort en tand, även om den skulle kunna lagas.

Du väljer vilken behandling du vill ha

Det är svårt att veta hur länge en behandling av en tand håller. De dyrare behandlingarna håller oftast längre och har en garanti. Det betyder att du får ett löfte om att behandlingen ska fungera under en viss tid.

Du har alltid rätt att gå till en annan tandläkare och fråga om råd om den behandling du har fått förslag på. En andra bedömning kallas ofta för en second opinion. Du får oftast betala för en sådan undersökning.

Avbetalning eller lån

Du kan fråga om du kan dela upp betalningen och betala mindre summor åt gången tills skulden är betald. Det kallas för en avbetalningsplan. Det är inte alla tandvårdsmottagningar som erbjuder en avbetalningsplan.

En del tandläkare kan också hjälpa till med att ordna någon form av lån. Jämför alltid räntan mellan olika banker och låneinstitut innan du tar ett lån. Ibland kan din vanliga bank ge lägre ränta än det alternativ som tandvårdsmottagningen har föreslagit.

Det finns organisationer som kan ge ekonomiskt stöd för tandvård, till exempel Röda korset och Stadsmissionen. I vissa kommuner finns också frivilligorganisationer som hjälper till med bidrag för tandvård.

Om du har akuta besvär

Du kan få hjälp om du behöver akut tandvård, även om du inte har råd att betala direkt. Tandläkaren undersöker först dina tänder. Sedan bestämmer ni tillsammans om dina besvär måste åtgärdas direkt eller inom kort.

Samma tandläkare kan själv behandla dig om det är bråttom. Annars är hen skyldig att hänvisa dig till en jourmottagning eller någon annan tandvårdsmottagning som erbjuder akut tandvård. Du får en räkning om du inte kan betala vid själva besöket.

Ibland kan du få hjälp av socialtjänsten

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun om det inte finns några andra alternativ till att betala för tandvården. Då kan du ansöka om försörjningsstöd. Det kallas också för ekonomiskt bistånd.

Du kan oftast få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som måste göras direkt. Det kan till exempel vara om att du har feber på grund av en infektion i en tand eller att du har slagit av en bit av en tand. Tandläkaren ger förslag på en lämplig behandling. 

Socialtjänsten ska godkänna kostnaden

Om behandlingen är dyr kan socialtjänsten vilja att en annan tandläkare bedömer förslaget innan de fattar ett beslut. Socialtjänsten måste ha godkänt kostnaden för behandlingen innan den börjar. Ibland görs undantag när det är akuta besvär.

Reglerna kan skilja sig åt

Reglerna för vilken tandvård du kan få kan skilja sig åt beroende på var du bor. Det är inte alltid socialtjänsten ger ersättning för akut tandvård. Du kan till exempel behöva betala själv om du redan får ekonomiskt bistånd. Pengarna ska då räcka även till tandvård.

Du kan inte få ekonomiskt stöd från Socialtjänsten om du till exempel äger ett hus eller har pengar på banken.

Om du är hemlös

Socialtjänsten bedömer om du har rätt till tandvård om du saknar bostad och inte har råd med tandvård.

I en del kommuner finns också frivilligorganisationer som hjälper till med ekonomiskt stöd om du inte har råd med tandvård.

Mer på 1177.se

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Material för att laga och ersätta tänder

När du får hål i tänderna eller tänder går sönder av någon annan anledning kan du få dem lagade med olika tandlagningsmaterial, till exempel plast, metaller eller keramiska material. Som med många andra ämnen man kommer i kontakt med kan dessa material ge allergiska reaktioner.

Om du inte är nöjd med tandvården

Den mottagning där du har fått behandlingen ska utreda vad som har hänt om du har klagomål.

Till toppen av sidan