Vårdgaranti

Vårdgarantikansliet

Vårdgarantikansliet

Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare med kortare väntetider.

Läs mer om vårdgarantin här. Där hittar du även information på andra språk.

Kontakt

Vårdgarantikansliet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 134 00
Telefontid: 7.30-12.00