Gynekologiskt cellprov i Stockholms län

Skriv ut (ca 5 sidor)

Gynekologiskt cellprov tas från livmodertappen för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer om de inte behandlas. Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till provtagning.

Skriv ut

Gynekologisk cellprovtagning infördes i Sverige i slutet av 1960-talet. Både insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer har sedan dess minskat till mindre än hälften.

Idag finns forskning som tyder på att cellprovtagningen kan förbättras genom att även testa för humant papillomvirus, HPV. Inom Stockholms läns landsting har detta införts gradvis och från och med januari 2017 analyseras alla kvinnor mellan 30-64 år för HPV.

Du kallas regelbundet till provtagning var tredje till vart femte år

Du kallas regelbundet till provtagning var tredje till vart femte år

Du kan inte själv beställa tid för cellprovtagning utan får en kallelse. Om du redan har tagit ett cellprov mellan två kallelser, hos till exempel en privat gynekolog, flyttas din nästa kallelse fram tre till fem år beroende på din ålder.

Barnmorskor på nästan alla barnmorskemottagningar i länet utför provtagningen. Du kallas till den mottagning som ansvarar för det område där du bor.

Provtagningen är frivillig och kostnadsfri.

Kvinnor med skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter får inte någon kallelse. Du kan i stället ringa Screeningverksamheten, 08-123 138 20, för att få råd om hur du bör göra för att genomgå provtagning.

Fäll ihop

Hitta alternativa drop-in-tider

Hitta alternativa drop-in-tider

I kallelsen erbjuds du en särskild dag och tidpunkt. Om dagen eller tiden inte passar behöver du inte ringa och lämna återbud. Du kan även välja att besöka en annan mottagning om det passar dig bättre.

Nedan ser du drop-in tider för cellprovtagning på alla barnmorskemottagningar i länet. Du måste ha din kallelse med dig till provtagningen. Har du inte kvar den kontakta Screeningverksamheten.

Här ser du drop-in tider för cellprovtagning på alla barnmorskemottagningar i länet fram till vecka 6 år 2018. 

Kontaktuppgifter till de olika barnmorskemottagningarna i Stockholm hittar du här och Gotlands mottagningar hittar du här.

Du kan även gå in på respektive barnmorskemottagnings hemsida för att se vilka drop-in tider de har.

Fäll ihop

Förberedelse inför cellprov

Förberedelse inför cellprov

För att få ett så bra prov som möjligt bör du ett dygn före provtagningen inte ha samlag eller annat penetrerande sex. Du ska inte heller göra slidsköljningar. Eftersom sekret med lösa celler samlas upp i samband med provtagningen är det viktigt att det finns kvar i tillräcklig mängd för att provet ska gå att analysera.

Läkemedel i form av vagitorier och salva bör inte heller föras upp i slidan dygnet före provtagningen. P-ring och östrogentring kan sitta kvar under provtagningen.

Har du pågående menstruation ska du vänta med provtagning tills menstruationen är över, se nedan under Frågor och svar. Hur gör jag om jag har min menstruation?

Fäll ihop

Så går ett cellprov till

Så går ett cellprov till

Provtagningen tar bara ett par minuter och gör inte ont. Du träffar en barnmorska som först informerar om provtagningen. Därefter får du ta av dig på underkroppen och sätta dig i en gynekologstol.

Cellprovet tas med hjälp av en plastspatel och en liten borste. Metoden som används är ett så kallat vätskebaserat cellprov, vilket innebär att cellerna läggs i ett vätskefyllt rör. Det blir då möjligt att även testa för humant papillomvirus (HPV) från samma prov.  

Fäll ihop

Efter cellprovtagningen

Efter cellprovtagningen

Alla får svar när provet är färdiganalyserat på laboratoriet. Det finns tre olika typer av svar:

1. Normalt provsvar

Inom fyra till sex veckor får du ett brev på posten som informerar om att provet var normalt. Om svaret dröjer eller om du har frågor om provet kan du kontakta Screeningverksamheten, telefon 08-123 138 20. Telefontid måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00.

2. Omprov

Provet har inte kunnat analyseras. Detta kan bero på att provet inte innehöll tillräckligt med material eller att det var blodtillblandat. Du blir kallad till en ny cellprovtagning efter tre månader.

3. Provet visar cellförändringar

Om provet visar cellförändringar måste det utredas. Du kommer att kallas till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning.

4. Provet visar HPV virus

Om provet innehåller HPV-virus görs en kompletterande analys för att utesluta cellförändringar. Endast de kvinnor vars prov visar cellförändringar behöver utredas vidare och kallas då till en gynekologmottagning för ytterligare undersökning och provtagning.

Fäll ihop

Risker/Biverkningar

Risker/Biverkningar

Provtagningen medför inga risker och ger inte heller några biverkningar. Men det är naturligt att känna oro i avvaktan på provresultatet. Om du har frågor eller är orolig kan du kontakta Screeningverksamheten, telefon 08-123 138 20, måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

Vill du ha råd via telefon, ring nummer 1177. Du kan ringa dygnet runt.

Klockan 8 - 22 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8 -12 på finska.

Fäll ihop

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning

Frågor och svar om gynekologisk cellprovtagning

Ska jag avboka tiden om jag inte kan delta?

Nej, det behöver du inte göra. Din inbjudan är giltig under ett helt år. Om du inte önskar fler inbjudningar till provtagning kan du kontakta Screeningverksamheten, telefon 08-123 138 20. Telefontid måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00. E-postadress halsound@sll.se.

Måste jag gå till den barnmorskemottagning som jag har fått inbjudan till?

Din bokade tid gäller på den barnmorskemottagning som du tillhör (beroende på din bostadsort / hemadress). Du kan gå på drop-in till andra barnmorskemottagningar om det passar dig bättre. 

Hur gör jag om jag har min menstruation?

Cellprovet bör inte tas i samband med menstruation. Vänta tills din menstruation är över och gå på en drop-in tid för cellprovtagning. Tillgängliga drop-in tider till barnmorskemottagningarna hittar du under rubriken Hitta alternativa drop-in-tider.

Kan jag ta cellprov om jag är gravid?

Ja, om cellprovet tas före den femtonde graviditetsveckan. Cellprovtagning är inte skadligt under graviditeten.

Kan jag ta cellprov om jag nyligen har fött barn?

Ja, men ett cellprov kan tas tidigast åtta veckor efter en förlossning. 

Kan jag få preventivmedelsrådgivning samtidigt?

För att få preventivmedelsrådgivning i samband med cellprovtagningen måste du boka om din tid. Kontakta din barnmorskemottagning.

Ska jag ta prov om livmodern är bortopererad?

Om livmodern opereras bort tas oftast även livmoderhalsen bort (total hysterektomi). Cellprov ska i sådant fall inte tas. Kontakta gärna Screeningverksamheten så avregistrerar de dig från kallelsesystemet, telefon 08-123 138 20. Telefontid måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00. E-postadress halsound@sll.se. Om du är osäker på om du har livmoderhalsen kvar kan du kontakta den klinik där du opererades.

Behöver alla kvinnor ta cellprov?

Cellförändring beror på infektion med vårtvirus (HPV, humant papillomvirus). HPV-infektionen är sexuellt överförd. Alla kvinnor som haft sex bör därför ta ett prov. Om du känner dig osäker på hur just du ska göra kan du kontakta Screeningverksamheten för ytterligare upplysningar, telefon 08-123 138 20. Telefontid måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00. E-postadress halsound@sll.se.

Behöver jag ta provet om jag har låtit vaccinera mig mot HPV?

Ja, även kvinnor som har vaccinerats mot HPV bör ta cellprov. Det viktigaste skälet är att kvinnor som vaccinerats och som någon gång haft sex ändå kan ha fått den virusinfektion som obehandlad kan leda till cellförändringar och livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar inte mot alla de HPV-typer som kan leda till cellförändringar utan endast infektioner orsakade av två virustyper (HPV16 och HPV18). Dessa virustyper orsakar ungefär 70 procent av alla fall av livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att fortsätta att gå på cellprovtagning när du får en kallelse.

Hur gör jag om jag är rörelsehindrad?

Ring till Screeningverksamheten så hjälper de dig med upplysningar, telefon 08-123 138 20. Telefontid måndag till fredag mellan klockan 10.00-11.00 och 13.00-14.00. E-postadress halsound@sll.se.

Vilka har ansvaret?

Screeningverksamheten har sedan 1993 ansvaret för den gynekologiska cellprovtagningen i Stockholms läns landsting. Till sin hjälp har avdelningen ett kvalitetsråd bestående av representanter för mödravård, gynekologi, patologi och gynekologisk onkologi.

Fäll ihop

Information in other languages

Information in other languages

Information om gynekologiskt cellprov på andra språk hittar du under länken 1177.se / Other languages.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-16
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Charlotta Sävblom, Verksamhetsutvecklare Screening, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland