Vävnadsprov och cellprov

Svar på provtagning för HPV

Innehållet gäller Stockholms län

Här beskriver vi de olika svar du kan få på ett självprov för HPV eller ett prov du lämnat hos barnmorska. Svaret kommer i ett brev till din folkbokföringsadress. Räkna med att det kan ta månader innan svaret kommer.

Om en HPV-infektion har upptäckts i ditt prov, kan du behöva ytterligare undersökning, men det beror på vilken typ av HPV det rör sig om och hur gammal du är. Olika HPV-typer innebär nämligen olika risk för utvecklingen av cellförändringar.

Svar på prov du tagit på dig själv

Det behövs ingen vidare undersökning om ditt självprov:

 • Är negativt för HPV.
 • Är positivt för HPV typ 35, 39, 51, 56, 59, 66 eller 68 och du är 23-32 år.

Nästa kallelse skickas om fem år till dig som är 23-49 år och om sju år till dig som är 50-70 år. Det är viktigt att du deltar varje gång du blir kallad.

Du kallas till uppföljande cellprovtagning hos barnmorska om ditt självprov:

 • Är positivt för HPV typ 35, 39, 51, 56, 59, 66, eller 68 och du är 33–70 år.
 • Är positivt för HPV typ 31, 33, 52 eller 58.
 • Är positivt för HPV typ 16, 18 eller 45.

Barnmorskan tar ett cellprov som först analyseras för HPV. Om HPV-infektionen inte läkt ut, analyseras cellerna i provet för cellförändringar.

Svar på HPV-baserad provtagning hos barnmorska

Det behövs ingen vidare undersökning om ditt cellprov:

 • Är negativt för HPV.
 • Är positivt för HPV typ 35, 39, 51, 56, 59, 66, eller 68 och du är 23-32 år.
 • Är positivt för HPV typ 31, 33, 52, eller 58, inte visar på cellförändringar och du är 23-28 år.

Nästa kallelse skickas om fem år till dig som är 23-49 år och om sju år till dig som är 50-70 år. Det är viktigt att du deltar varje gång du blir kallad.

Det behövs ingen vidare undersökning men du kommer kallas oftare till screening om ditt cellprov:

 • Är positivt för HPV typ 35, 39, 51, 56, 59, 66 eller 68 men inte visar på cellförändringar och du är 33–70 år. Nästa kallelse kommer om 5 år. 
 • Är positivt för HPV typ 31, 33, 52 eller 58 men inte visar på cellförändringar och du är 28–70 år. Nästa kallelse kommer om 3 år.
 • Är positivt för HPV typ 45 men inte visar på cellförändringar. Nästa kallelse kommer om 1,5 år.

Vissa HPV-typer behöver följas upp oftare. Detta för att säkerställa att HPV-infektion läker ut och inte ger cellförändringar.

Du remitteras vidare till gynekolog för vidare undersökning och eventuell behandling om ditt cellprov:

 • Visar på cellförändringar.
 • Är positivt för HPV typ 16 eller 18.
 • Visar på persisterande HPV av annan typ än 16 eller 18. Det betyder att du har en HPV-infektion som inte läkt.
Till toppen av sidan