Höstblåsor

Skriv ut (ca 3 sidor)

Höstblåsor är en virusinfektion som är vanligast hos barn, men även vuxna kan få den. Infektionen brukar gå över av sig själv inom en vecka. Infektionen förekommer främst hos barn under tio år. Det är vanligt med höstblåsor hos barn som går i förskolan.

Skriv ut

 • Foto på ett barn med utslag runt munnen

  Höstblåsor är en virusinfektion med blåsor som är vanligast i munnen, på läpparna, kindernas insida, tungan och i gommen.

  Mer information

  Höstblåsor är en virusinfektion med blåsor som är vanligast i munnen, på läpparna, kindernas insida, tungan och i gommen.

 • Foto på höstblåsor på en fot.

  Ibland kan blåsor sätta sig på händerna, fötterna eller på stjärten.

  Mer information
  Foto på höstblåsor på en fot.

  Ibland kan blåsor sätta sig på händerna, fötterna eller på stjärten.

Infektionen förekommer mest på sensommaren och hösten. Därför kallas den för höstblåsor.

Symtom

Symtom

Vanliga besvär om du har höstblåsor:

 • Du har blåsor som kan sitta i munnen, på läpparna, kindernas insida, tunga och gom.
 • Det uppstår små sår om blåsorna går sönder.
 • Du har feber med 38-39 grader.

Ibland blir det också blåsor på händerna, fötterna eller stjärten. Blåsorna kan ibland klia. När virusinfektionen är över kan naglarna på en del barn förändras eller ramla av. En del får inga symtom alls. 

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot höstblåsor. Besvären brukar gå över av sig själv inom en vecka.

Mot smärtor i munnen, som kan göra ont när du äter, kan du ta vanliga receptfria läkemedel.

Med blåsor i munnen brukar det vara lättare att få i sig sådant som är kallt, till exempel kylda drycker eller glass. Avstå från sådant som är surt och salt. 

Fäll ihop

När och var ska jag söka vård?

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du själv eller barnet får blåsor och sår på eller i munnen och samtidigt får hög feber.  

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Stockholms län

Söka vård och stöd i Stockholms län

Här hittar du Stockholms läns alla vårdcentraler. De tar även emot barn under ett år. Lägg till din kommun eller stadsdel i sökrutan, så ser du vilka som ligger närmast.

Du kan även kontakta vissa mottagningar och beställa en tid genom att logga in. 

Råd på andra språk

Klockan 8:0022:00 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:0012:00 på finska.

Fäll ihop

Hur smittar höstblåsor?

Hur smittar höstblåsor?

Smittan sprids från person till person vid nära kontakt, framför allt via händerna. Sjukdomen smittar mest de första sjukdagarna. Tiden från smitta till symtom brukar vara tre till sju dagar. Infektionen är lindrig och går över av sig själv.

Om du en gång har haft denna virusinfektion får du i regel inte den igen. Om infektionen återkommer är den lindrigare än första gången. Sjukdomen kallas ibland även hand- fot- och munsjuka.

Ska barnet stanna hemma?

Hur barnet mår avgör om hen ska vara hemma. När höstblåsor upptäcks på en förskola eller skola har smittan ofta redan spridits. Det är därför svårt att stoppa smittan genom att hålla barn med blåsor hemma. Barn kan gå till förskolan eller skolan om hen mår bra och orkar vara i en barngrupp och delta i de vanliga aktiviteterna.

Fäll ihop

Du ska förstå informationen

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-29
Redaktör:

Anna-Maria E. Alsand, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Leif Ekholm, barnläkare, Barnhälsovården, Region Örebro län

Fotograf:

Fotogruppen Södersjukhuset och Niels Veien


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2018-01-29