Dyslexi

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Allmänt

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Det är många gånger ärftligt och svårigheterna med att förstå skriftspråket upptäcks ofta i en tidig ålder.

Man kan inte helt bli av med sina besvär, men även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika kompensatoriska hjälpmedel.

Besvär

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Ofta handlar det till en början om att man har problem med både talat och skrivet språk. Man kan till exempel ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man ser och hör dem, vilket ofta gör att man får problem med förståelsen av det lästa och hörda. Men också att skriva ord kan vara besvärligt, både att stava rätt och komma ihåg vilket ord som ska användas. Man kan också ha svårare att läsa än att höra information.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på ord
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på bokstäverna i korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt.

Stöd och hjälp

Man kan behöva få hjälp tidigt med att öva sina läs- och skrivförmågor. Man kan minska besvären av dyslexi genom att öva sig att läsa och skriva tillräckligt snabbt. Lämpliga hjälpmedel måste alltid anpassas till de specifika besvären man har att läsa och skriva. En dator med rättstavningsprogram kan till exempel vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

Läs mer om olika hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter.

Om man tror att ens barn har dyslexi bör man kontakta barnets lärare och skolhälsovården. Man kan också söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Läs mer om Föräldraföreningen för dyslektiska barn, FDB.

Vuxna som behöver stöd eller hjälp kan vända sig till sin vårdcentral eller en patientförening för personer med dyslexi, som till exempel Dyslexiförbundet.

Söka hjälp och stöd för unga i Stockholms län

Stockholms län

Söka hjälp och stöd för unga i Stockholms län

Ta i första hand kontakt med elevhälsan/skolhälsovården för att få hjälp med en remiss till logoped för dyslexiutredning. Har du inte möjlighet att vända dig till skolvården, prata istället med din husläkare/vårdcentral. När det gäller dyslexi finns det också möjlighet att få stöd i din kommun.

Om ditt barn redan har en dyslexidiagnos kan du kontakta någon av följande logopedmottagningar för att prova ut rätt hjälpmedel. Du behöver även då en remiss från husläkare, skolhäslovård, annan logoped eller psykolog.

Fråga om råd

Undrar du över något? Om du har ont eller är osäker på hur du ska göra kan du ringa telefonnummer 1177 och prata med en sjuksköterska.

Råd på andra språk

Klockan 8:0022:00 kan du även få råd på arabiska och somaliska och klockan 8:00-12:00 på finska.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-04-28
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Eva Wigforss, universitetslektor, Institutionen för kliniska vetenskaper, logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2016-04-28