Antibiotika

Skriv ut (ca 9 sidor)
Stockholms län

Just nu pågår en satsning för att minska antibiotikaanvändningen i Stockholms län. Om du är nyfiken på om du verkligen behöver antibiotika kan du besöka www.antibiotikaellerinte.se. Där får du reda på när antibiotika gör nytta och när det faktiskt är helt verkningslöst, och bara bidrar till att skapa resistenta bakterier.

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner som orsakas av bakterier. Du kan också få infektioner som beror på till exempel virus eller svampar, men då fungerar inte antibiotika. Det finns flera olika typer av antibiotika.

Skriv ut

I dagligt tal kallas antibiotika ofta för penicillin. Men penicillin är bara en av flera olika grupper av antibiotika, även om det är den mest använda gruppen.

Påverkar olika typer av bakterier

Det finns många olika typer av bakterier. De flesta antibiotika påverkar bara en del av dessa bakterier, medan andra påverkar många. Antibiotika som påverkar många olika bakterier har ett brett spektrum, medan antibiotika som endast påverkar ett fåtal bakterier har ett smalt spektrum.

Antibiotika med brett spektrum påverkar även de nyttiga bakterier som du normalt har i kroppen, till exempel i tarmen. Det är därför bättre att så ofta som möjligt använda antibiotika med smalt spektrum som enbart dödar de bakterier som orsakar sjukdomen.

Resistenta bakterier överlever antibiotikabehandling

Resistenta bakterier överlever antibiotikabehandling

Överdriven användning av antibiotika har gjort att vissa bakterier har blivit motståndskraftiga, resistenta, mot en eller flera sorters antibiotika. Resistens är en egenskap hos bakterierna. En människa som behandlas med antibiotika kan alltså inte bli resistent.

Under många år utvecklades nya antibiotika som gjorde att de resistenta bakterierna kunde behandlas. Nu har många länder problem med bakterier som är motståndskraftiga mot nästan all antibiotika. Det utvecklas inte heller så många nya antibiotika. I Sverige har vi hittills inte haft så stora problem med resistens, men resistenta bakterier finns även här. Ökad antibiotikaresistens kan göra att vissa infektioner kan bli svåra att behandla eller inte kan behandlas alls i framtiden.

Risken för spridning av resistenta bakterier är som störst i miljöer där det används mycket antibiotika och där det finns många sjuka. Det gäller framför allt på sjukhus men också till viss del på förskolor och äldreboenden.

Att smittas av en resistent bakterie är oftast inte farligt för en frisk person. Men för någon som är allvarligt sjuk eller har opererats kan det vara farligt att få en infektion som är svår att behandla.

Här kan du läsa mer om resistens och hur du kan bidra till att bromsa spridningen av resistenta bakterier.

Stockholms län

Blir jag fortare frisk med antibiotika?

Nej. Den tid det tar dig att bli helt frisk är i många fall lika lång med antibiotika som utan. När du tar antibiotika påverkar det din egen bakteriebalans så att du lättare kan få andra infektioner, exempelvis diarré. Att undvika onödig antibiotika ökar därför dina chanser att hålla dig långvarigt frisk.

Fäll ihop

Du behöver inte alltid antibiotika

Du behöver inte alltid antibiotika

En viktig sak för en läkare att ta ställning till är om en infektion behöver behandlas med antibiotika överhuvudtaget. Många infektioner klarar kroppen av att bekämpa själv, utan antibiotika.

En del infektioner ska behandlas, till exempel om det är en allvarlig infektion eller om det finns risk för följdsjukdomar. Du ska inte vara rädd för att ta antibiotika om du verkligen behöver det. Men då är det mycket viktigt att du tar hela kuren även om du känner dig bra tidigare.

Fäll ihop

Rätt sorts antibiotika

Rätt sorts antibiotika

Det viktigaste när läkaren väljer antibiotika är att det har effekt mot just den bakterie som orsakar din infektion. I första hand väljer läkaren antibiotika med smalt spektrum. Men du kan behöva antibiotika med brett spektrum om du är mycket sjuk eller om det inte är helt klart vilka bakterier som orsakar infektionen. Du kan till och med behöva flera olika antibiotika samtidigt.

Andra saker som läkaren måste ta hänsyn till är var infektionen sitter. Till exempel passerar inte alla antibiotika till hjärnan och kan därför inte användas för att behandla hjärnhinneinflammation.

Läkarens val påverkas även av andra saker. Det kan vara att du har någon sjukdom som gör att du tål vissa antibiotika sämre än andra. Du kanske behandlas med andra läkemedel som kan påverka effekten av något antibiotika. Din ålder och risken för biverkningar kan också påverka valet.

Varför blir jag inte alltid frisk av antibiotika?

Den vanligaste orsaken till att du inte blir bra trots en antibiotikakur är att diagnosen är fel, det vill säga att infektionen inte beror på bakterier, utan på virus.

Det finns också andra orsaker till att du inte blir bra:

 • Du har fått fel sorts antibiotika.
 • Du har fått för låg dos.
 • Du har behandlats för kort tid.
 • Tillräckligt mycket antibiotika har inte tagits upp från tarmen.

Några vanliga antibiotikagrupper

Det finns olika grupper av antibiotika som verkar på olika sätt och på olika bakterier:

 • Penicilliner
 • Cefalosporiner
 • Tetracykliner
 • Makrolider
 • Kinoloner
 • Trimetoprim och sulfonamider. 
Fäll ihop

Penicilliner

Penicilliner

Penicilliner är den typ av antibiotika som används mest. I gruppen ingår flera olika verksamma ämnen. Den vanligaste är penicillin V, som också kallas fenoximetylpenicillin. Penicillin V har ett smalt spektrum, vilket innebär att det har effekt på ett fåtal bakteriesorter. Penicillin V används i första hand vid till exempel halsfluss, bihåleinflammation, öroninflammation, lunginflammation och borrelia.

Ett annat penicillin är amoxicillin. Till skillnad från penicillin V verkar amoxicillin på flera olika bakteriesorter. I vissa läkemedel kombineras amoxicillin med klavulansyra, som skyddar amoxicillin från att förstöras av vissa bakterier.

Flukloxacillin är ett annat penicillin och används ofta vid infektioner i huden. Andra penicilliner kan till exempel användas vid urinvägsinfektion.

Viktigt

Använd inte penicillin om du vet om att du är allergisk mot dessa läkemedel. Eftersom penicilliner är närbesläktade med cefalosporiner ska du inte använda cefalosporiner om du är allergisk mot penicillin.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring.

Penicilliner kan göra att du mår illa och kräks.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Exempel på penicilliner som du tar genom munnen

Läkemedel som innehåller amoxicillin:

Läkemedel som innehåller fenoximetylpenicillin:

Läkemedel som innehåller amoxicillin och klavulansyra:

Läkemedel som innehåller flukloxacillin:

Läkemedel som innehåller pivmecillinam:

Fäll ihop

Cefalosporiner

Cefalosporiner

Cefalosporiner är så kallade bredspektrumantibiotika, det vill säga de verkar på ett många olika bakterier. Cefalosporiner är närbesläktade med penicilliner.

I gruppen cefalosporiner finns många olika verksamma ämnen. Vilka bakterier som påverkas, skiljer sig åt något mellan de olika cefalosporinerna. Cefalosporiner kan till exempel användas vid urinvägsinfektion, återkommande halsfluss och ibland även andra luftvägsinfektioner.

Viktigt

Använd inte cefalosporiner om du vet om att du är allergisk mot dessa läkemedel. Eftersom cefalosporiner är närbesläktade med penicilliner ska du inte använda penicilliner om du är allergisk mot cefalosporiner.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring. Minskad mängd nyttiga bakterier i underlivet kan orsaka svampinfektion i underlivet hos kvinnor.

Cefalosporiner kan göra att du mår illa och kräks.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Exempel cefalosporiner som du tar genom munnen

Fäll ihop

Tetracykliner

Tetracykliner

Tetracykliner verkar på ett stort antal olika bakterier. Tetracykliner används bland annat vid vissa typer av lunginflammation, underlivsinfektioner eller bihåleinflammation när vanligt penicillin inte har hjälpt, eller om du är allergisk mot vanligt penicillin. Vissa tetracykliner kan även användas för att behandla akne.

Viktigt

Tetracykliner bör inte ges till barn under åtta år eftersom det verksamma ämnet tas upp av det växande skelettet och kan missfärga tandemaljen.

När du tar tetracykliner finns en risk för att få hudreaktioner om du utsätts för starkt solljus. Därför bör du oftast undvika sol och solarier två till fem dagar efter att du avslutat kuren, om inte läkaren har sagt något annat.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring. Minskad mängd nyttiga bakterier i underlivet kan orsaka svampinfektion i underlivet hos kvinnor.

Tetracykliner kan göra att du mår illa och kräks.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Exempel på tetracykliner

Läkemedel som innehåller doxycyklin:

Läkemedel som innehåller tetracyklin:

Läkemedel som innehåller lymecyklin:

Fäll ihop

Makrolider

Makrolider

Makrolider påverkar i stort sett samma bakterier som penicilliner men används framför allt vid vissa infektioner orsakade av bakterien mykoplasma, till exempel lunginflammation. Ibland används makrolider istället för penicillin vid penicillinallergi.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring.

Makrolider kan göra att du mår illa, kräks och får ont i magen.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Exempel på makrolider som du tar genom munnen

Läkemedel som innehåller azitromycin:

Läkemedel som innehåller erytromycin:

Läkemedel som innehåller klaritromycin:

Läkemedel som innehåller roxitromycin:

Läkemedel som innehåller telitromycin:

 • Ketek.
Fäll ihop

Kinoloner

Kinoloner

Kinoloner är så kallade bredspektrumantibiotika, vilket betyder att de verkar på många olika typer av bakterier.

Kinoloner används vid svårare urinvägsinfektion, gonorré, prostatainfektion och svår tarminfektion. De kan även användas vid sepsis, även kallas blodförgiftning, och vid vissa luftvägsinfektioner eller förebyggande mot hjärnhinneinflammation.

Viktigt

Kinoloner bör inte användas av barn och ungdomar annat än i undantagsfall. Läkemedlen kan orsaka ledbesvär.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring. Minskad mängd nyttiga bakterier i underlivet kan orsaka svampinfektion i underlivet hos kvinnor.

Kinoloner kan göra att du mår illa och kräks.

När du behandlas för en infektion kan det hända att du får hudutslag. Denna typ av utslag är ofta lindriga och kan bero på infektionen eller vara en biverkan av läkemedlet. Men om du får nässelutslag, stark klåda, feber eller ansiktssvullnad ska du avbryta behandlingen och ta kontakt med läkare. Samma sak gäller om du får långvarig eller svår diarré.

Exempel på kinoloner

Läkemedel som innehåller ciprofloxacin:

Läkemedel som innehåller levofloxacin:

Läkemedel som innehåller moxifloxacin:

Läkemedel som innehåller norfloxacin:

 • Norfloxacin.
Fäll ihop

Trimetoprim och sulfonamider

Trimetoprim och sulfonamider

Trimetoprim finns ensamt och i kombination med sulfonamider, som ibland kallas för sulfa.

Trimetoprim används vid okomplicerad urinvägsinfektion.

Trimetorim och sulfonamider i kombination används framför allt vid svårare urinvägsinfektioner, men kan också i vissa fall användas vid luftvägsinfektioner.

Biverkningar

Antibiotika minskar antalet bakterier i kroppen, både de som orsakar sjukdom och andra som är nyttiga. Minskad mängd nyttiga bakterier i tarmen kan ge magbesvär med lös avföring. Minskad mängd nyttiga bakterier i underlivet kan orsaka svampinfektion i underlivet hos kvinnor.

Läkemedlen kan göra att du mår illa och kräks.

Du kan få lindriga hudreaktioner. Om du får hudutslag, klåda eller hög feber ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta sjukvården eftersom du kan få svåra andningsbesvär. Även vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta sjukvården.

Exempel på läkemedel

Läkemedel som enbart innehåller trimetoprim:

Läkemedel som innehåller trimetoprim och sulfonamid:

Fäll ihop

Andra antibiotika

Andra antibiotika

Det finns ytterligare antibiotika som används ibland. Det är till exempel följande:

 • Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet klindamycin, till exempel Dalacin. Läkemedlet kan användas vid till exempel halsfluss, infektioner i huden och slidan och vid akne.
 • Läkemedel som innehåller nitrofurantoin, till exempel Furadantin. Läkemedlet används vid urinvägsinfektion.
 • Läkemedel som innehåller metronidazol, till exempel Flagyl. Läkemedlet kan användas vid till exempel infektioner i magen och underlivet.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-04-25
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare och specialist i läkemedelslära, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge


Stockholms län
Tillägg uppdaterade:
2017-04-25
Redaktör:
Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden