Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Habilitering

SMO - Samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

Innehållet gäller Sörmland

Region Sörmland har tillsammans med Habiliteringsverksamheten och Hälsoval fyra samordnare/vårdlotsar anställda för vuxna personer som tillhör habiliteringsverksamhetens målgrupp. Syftet är att tillsammans med de 7 vårdcentralerna som har SMO-uppdraget erbjuda en mer samordnad vård och stöd för vuxna personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Vad innebär detta för dig som patient?

  • En vårdcentral med extra engagemang och kunskap kring olika funktionsnedsättningar
  • Möjlighet till längre läkartider och att få träffa samma läkare vid varje besök
  • Utökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och psykolog
  • Utökat samarbete mellan olika vårdinstanser, exempelvis kommunens hälso- och sjukvård, habiliteringsverksamheten och specialistkliniker
  • Möjlighet till extra hjälp med samordning av dina olika insatser.

Vårdcentraler som har uppdraget

Vem kan ta del av SMO?

Du kan exempelvis ha diagnosen Downs syndrom, flerfunktionshinder, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, Cerebral pares (CP), en förvärvad hjärnskada, en autismdiagnos, en progredierande neuromuskulär sjukdom eller ett sällsynt syndrom.

Samordnar/Vårdlots telefonnummer 016-105484


Till toppen av sidan