Habilitering och rehabilitering i Sörmland

Habilitering för barn och ungdomar med hörselnedsättning

Innehållet gäller Sörmland

Behovet av habiliteringsinsatser varierar. Varje barn/ungdoms enskilda behov styr vilka habiliteringsinsatser barnet/ungdomen får, inom ramen för regionens ansvar. De hörselhabiliterande insatserna förväntas leda till förbättrad kommunikation, delaktighet och samspel med omgivningen. Det är viktigt med tidig diagnos så familjen kan få stöd från hörselhabiliteringen så tidigt som möjligt.

Målet med en hörselhabilitering kan vara att:

  • Utveckla kommunikation genom språk/tal och lyssnande
  • Få stöd i kunskapsinhämtning genom samverkan med förskola/skola
  • Bearbeta konsekvenserna av barnets/ungdomens hörselnedsättning

Olika typer av stöd och hjälp

Barn och ungdomar med hörselnedsättning/dövhet erbjuds kostnadsfritt hörselhabiliterande insatser efter individuell behovsbedömning. I många fall förskrivs hörapparater och i vissa fall ytterligare tekniska hjälpmedel för hem och förskola/skola. Barn/ungdom samt vårdnadshavare får utbildning att hantera och använda de individuellt anpassade hörhjälpmedlen.

Barn/ungdom och vårdnadshavare erbjuds efter barnet/ungdomens behov stöd att utveckla bästa möjliga hörförmåga, tal, språk och kommunikation.

Familjen får information om samhällsstöd samt råd och stöd i myndighetskontakter. Vårdnadshavare får stöd i att samverka med förskola/skola.

Vid behov samverkar hörselhabiliteringen med andra habiliterande enheter efter samtycke från vårdnadshavare.

I de flesta hörselhabiliterande verksamheter ingår flera olika yrkesgrupper. Arbetet sker i team.

Nästa steg

Kontakta din region för information om vad din region kan erbjuda och vad som krävs för att ditt barn/ungdom ska få habilitering.

Till toppen av sidan