AKUTA RÅD – FÖRSTA HJÄLPEN

Drunkningsolyckor

Om någon håller på att drunkna ska du ropa på hjälp och ringa 112. Försök sedan att få upp personen ur vattnet. Om personen inte andas ska du göra hjärt-lungräddning medan du väntar på ambulansen.

Vid drunkning gör du hjärt-lungräddning som vanligt. Den enda skillnaden är att du ska börja med att ge 5 inblåsningar så snart som möjligt, gärna redan i vattnet om du kan.

Läs här om hur du gör hjärt-lungräddning på vuxna och barn

Du kan även läsa om hur man undviker drunkningsolyckor i texten om vattensäkerhet för vuxna och barn.

I den här filmen får du lära dig vattenlivräddning. Filmen är producerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dinsäkerhet.se.

Gör så här

Ropa på hjälp. Ring 112 eller säg åt någon annan att göra det.

Få upp personen ur vattnet

En person som håller på att drunkna på djupt vatten kan lätt dra ner dig i djupet, även om det är ett litet barn.

 • Se om du kan hitta något att kasta till personen som hen kan ta tag i, till exempel en livboj eller en åra.
 • Om du behöver simma ut till den som behöver hjälp kan du ha med dig något föremål som kan flyta och som du kan ha mellan dig och personen. Till exempel en livboj eller en flytleksak, eller något som finns i närheten, till exempel en gren eller en jacka. Det kan funka som hjälpmedel för att få personen i land.
 • Om personen verkar livlös och inte andas kan du börja med mun mot mun-metoden redan i vattnet. Gör några inblåsningar genom att klämma åt personens näsa och blåsa in i munnen.
 • Oftast är det lättast att simma på rygg in mot land, eftersom du då kan hålla personens huvud ovanför vattenytan.

Undersök personen

Lägg personen på rygg. Om du ser något som fastnat i personens mun kan du vrida hens huvud åt sidan och ta bort det med fingrarna. Kontrollera om personen andas och visar livstecken genom att under några sekunder göra följande:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna och känn om luft strömmar ut och in genom mun och näsa genom att lägga ditt öra mot personens mun och näsa.
 • Kontrollera om personen reagerar på tilltal, sväljer eller rör på sig.

Om personen verkar livlös

Om personen har onormal andning eller ingen andning, gråblek hud och är tung och slapp i kroppen ska du genast börja med hjärt-lungräddning och fortsätta tills ambulanspersonalen kommer och kan ta över.

Om ni är flera kan ni hjälpas åt eller turas om. Var inte rädd att starta hjärt-lungräddning. Det är bättre att försöka än att inte göra något alls.

Läs här om hur du gör hjärt-lungräddning på vuxna och barn.

Om personen andas och hjärtat slår

 • Lägg personen i stabilt sidoläge.
 • Försök lugna personen. Om det är ett barn kan du till exempel stryka barnet försiktigt på kinden eller ryggen för att lugna.
 • En person som varit nära att drunkna blir ofta snabbt nedkyld. Om du har möjlighet kan du försöka hålla personen torr och skydda hen mot nedkylning med hjälp av torra handdukar eller kläder.
 • Stanna kvar hos personen tills ambulans kommer.

Även om personen verkar må bra och andas själv behöver hen komma till sjukhus.

Behandling

På sjukhuset kan personen behöva vårdas på en intensivvårdsavdelning för att få behandling för de skador som kan ha uppkommit i samband med olyckan. Olika funktioner som till exempel andningen och hjärtats arbete övervakas noga.

Vad händer i kroppen vid drunkning?

När man börjar få in vatten i näsan och munnen uppstår det ofta först kramp i luftvägarna. När krampen släpper börjar vattnet rinna ner i lungorna.

Det är i lungorna som blodet hämtar sitt syre och sedan transporterar ut det till övriga kroppen. Om det kommer vatten i lungorna får inte blodet tillräckligt med syre och det blir syrebrist i kroppen. Det går mycket snabbt och man blir medvetslös inom ett par minuter. Efter ytterligare några minuter slår hjärtat långsammare och det kan även sluta att slå helt.

Syrebristen kan leda till att personen får hjärnskador. Andra skador som kan komma efter en drunkningsolycka är rubbningar i hjärtrytmen, lunginflammation och skador på njurarna. Hjärnskador kan vara bestående. Övriga organ har oftast förmåga att återhämta sig.

Även om den person som varit nära att drunkna verkar må bra efter en kort stund kan det efter en tid uppstå problem i form av att det kan komma upp vatten från lungorna, så kallad lungödem. Personen blir då andfådd och orolig. Ett barn kan också bli onormalt trött. Du ska ringa 112 om det händer efter en drunkningsolycka.

Bra att prata med någon efteråt

Att vara med om en drunkningsolycka kan vara mycket obehagligt. Det är viktigt att alla som varit inblandade vid olyckstillfället får prata om det som har hänt. Förutom den person som varit nära att drunkna kan till exempel även föräldrar och syskon bli hjälpta av att prata med en kurator eller en psykolog på sjukhuset.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Kurser om livräddning

Det finns särskilda kurser i livräddande första hjälpen. Kontakta till exempel barnavårdcentralen (BVC), Röda korsetSvenska livräddningssällskapet, Svenska rådet för hjärt-lungräddning utbildning eller Civilförsvarsförbundet för att få reda på var sådana kurser ges.

Till toppen av sidan