Akuta råd – första hjälpen

Hjärt-lungräddning (HLR) på barn

Hjärt-lungräddning som brukar förkortas HLR är en första hjälpen-behandling. Den ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare inblåsningar och bröstkompressioner startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Sörmland

Bli SMSlivräddare i Sörmland

Har du en aktuellt utbildning i hjärt- och lungräddning? Då kan du registrera dig som SMSlivräddare i Sörmland.

Läs mer om hur du blir SMSlivräddare

Denna text handlar om hjärt-lungräddning på barn. Läs mer om hjärt-lungräddning på vuxna.

Hjärt-lungräddning består av två moment: inblåsningar och bröstkompressioner.

Inblåsningar kallas även mun mot mun-andning och görs för att tillföra syre till blodet. Bröstkompressioner innebär att du trycker rytmiskt med händerna på bröstkorgen för att få blodet att cirkulera i kroppen. På så vis kan du försöka få igång andningen och hjärtverksamheten igen.

Hjärt-lungräddning är beroende av barnets ålder

Tekniken vid hjärt-lungräddning är olika beroende på barnets ålder. Informationen i denna text ger en översikt av hur du ska göra hjärt-lungräddning för barn upp till 18 års ålder. Den kan vara bra både som orientering och repetition. Är du osäker på barnets ålder och barnet ser vuxet ut kan samma teknik som vid HLR på vuxna användas.

Instruktionerna gäller dig som har gått en kurs i HLR på barn, även om du inte har någon sjukvårdsutbildning. Har du inte tränat HLR på barn följer du larmoperatörens råd. Om du har gått en kurs och övat HLR på vuxna bör du börja med 5 inblåsningar och därefter fortsätta med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar i stället. Mer information om HLR till vuxna hittar du här.

Läs mer om när barn sätter i halsen.

Hjärt-lungräddning på barn - så går det till

Hur du gör bröstkompressioner och inblåsningar vid hjärt-lungräddning skiljer sig åt beroende på om barnet är yngre eller äldre än ett år.

Kontrollera om barnet är vid medvetande

 • Prata med eller ropa på barnet.
 • Skaka barnet försiktigt i axlarna.

Utgå ifrån att barnet är medvetslöst om du inte får någon reaktion. Ropa på hjälp om du är på en plats där det finns andra människor. Är ni två personer på platsen larmar den andre 112.

Kontrollera om barnet andas

Så här gör du för att öppna luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Placera ena handen på barnets panna.
 • Lyft upp barnets haka genom att placera en eller två fingrar under hakan och lyft hakan försiktigt uppåt. Se till att inte trycka in mjukdelarna under barnets underkäke.

Så här gör du för att kontrollera om barnet andas normalt:

 • Titta om bröst och mage rör sig.
 • Lyssna om luft strömmar in och ut genom att lägga örat nära barnets mun och näsa.
 • Håll kinden över barnets näsa och mun och känn om luft strömmar ut.

Vid hjärtstopp kan barnet fortsätta ta enstaka, oregelbundna andetag som kan låta som suckar. Denna andning är inte normal och ger ingen syresättning till kroppen.

Om barnet andas normalt men är medvetslöst ska du lägga hen i stabilt sidoläge och sedan ringa 112.

Om du inte kan se, höra eller känna någon andning måste du utgå ifrån att barnet har ett andningsstopp. Börja då omedelbart mun mot mun-andning.

Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar

 • Fortsätt att hålla barnets luftvägar öppna genom att hålla en hand på pannan och en eller två fingrar på hakspetsen.
 • Om barnet är yngre än ett år ska du lägga din mun tätt över både näsa och mun. Om barnet är äldre än ett år ska du i stället klämma ihop barnets näsborrar med den hand du håller på pannan. Det förhindrar att inblåst luft kommer ut genom barnets näsa i stället för ner i lungorna.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar. Anpassa mängden efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska du avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Om barnet inte visar livstecken: Växla mellan 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar

Du måste göra hjärt-lungräddning med bröstkompressioner om barnet inte visar några livstecken i samband med inblåsningarna. Lita på din bedömning. Det är inte skadligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår. Finns en mobiltelefon tillgänglig larmar du 112 innan du påbörjar bröstkompressioner, om inte detta är gjort tidigare. Använd högtalarfunktionen för att hålla kontakt med larmoperatören. Under tiden fortsätter du att göra hjärt-lungräddning. Om du inte har en mobiltelefon i närheten gör du bröstkompressioner och inblåsningar under 1 min innan du hämtar en mobiltelefon för att larma.

Gör växelvis 15 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.

Bröstkompressioner - gör 15 tryck:

 • Barnet ska ligga på rygg på ett hårt underlag om möjligt.
 • Om barnet är yngre än ett år ska du placera pekfinger och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner mot magen så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Om barnet är äldre än ett år ska du lägga din handlov mitt på bröstkorgen, på nedre halvan av bröstbenet. Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med. Var noga med att inte placera handen för långt ner mot magen så att den hamnar på bröstbensspetsen. Känns det ostadigt med en hand eller om du tycker att kraften blir otillräcklig kan du lägga den andra handen ovanpå den första.
 • Tryck ner en tredjedel av bröstkorgens djup 15 gånger. Djupet ska vara cirka 4 centimeter på barn under ett år och 5 till 6 centimeter på barn över ett år. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden, det vill säga 100 till 120 kompressioner per minut.

Gör 2 inblåsningar:

Fortsätt därefter med omväxlande 15 kompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills barnet visar tydliga livstecken.

Du ska försöka göra momenten utan avbrott och i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna.

Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om ni är flera som hjälps åt. I så fall bör ni byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp och fortsätta tills barnet visar livstecken eller ambulanspersonalen tar över.

Finns en hjärtstartare tillgänglig ska denna anslutas och startas. Följ instruktionerna. Apparaten ger röstinstruktioner som är enkla att följa. Om orsaken till hjärtstoppet är en allvarlig rubbning av hjärtats rytm kommer du med hjälp av hjärtstartaren att kunna ge en elektrisk stöt till barnet, för att återställa hjärtrytmen. Är det däremot inte en allvarlig rytmrubbning som orsakat hjärtstoppet kommer inte hjärtstartaren att ge en stöt. Det är därför säkert att använda den.

Om barnet visar tydliga livstecken men inte andas normalt: Fortsätt med mun mot mun-andning

Om barnet visar tydliga livstecken när du har gjort 5 inblåsningar men inte andas normalt fortsätter du med inblåsningar.

 • Gör 20 inblåsningar under 1 minut.
 • Ring 112 om detta inte är gjort tidigare.
 • Fortsätt göra 20 inblåsningar per minut, tills ambulansen kommer.

I väntan på ambulansen ska du kontrollera livstecken varannan minut. Det finns en risk att syrebristen leder till att hjärtat slutar slå.

Efter hjärt-lungräddningen

Barnet upplever inget obehag av själva behandlingen eftersom hen är medvetslös. När barnet däremot vaknat upp kan vetskapen om det som har hänt vara skrämmande. Därför kan barnet behöva hjälp att bearbeta händelsen. Du kan till exempel kontakta vårdcentralen eller en kurator för att prata om det som har hänt.

Det är bra att känna till att sekretesslagen begränsar sjukvårdspersonalens möjligheter att lämna information om själva händelsen.

Kontaktnummer i telefonen

Du kan som förälder lägga in förkortningen ICE och ett telefonnummer i barnets mobiltelefon. Det gör det lättare för sjukvårdspersonalen att komma i kontakt med anhöriga om barnet skulle råka ut för någonting.

ICE står för engelskans In Case of Emergency och betyder i händelse av nödsituation. ICE används internationellt.

Du skriver först in ICE och sedan namnet på en kontaktperson i mobiltelefonens telefonbok. Det går att lägga in fler kontaktpersoner under ICE1, ICE2 och så vidare.

När du lägger in telefonnumret kan du börja med plustecken och sedan det svenska utlandsprefixet 46. Då fungerar numret i alla länder.

Lätt att lära sig

För att göra den enklaste formen av hjärt-lungräddning behövs det ingen utrustning. Det är en metod som alla kan lära sig. Det räcker med att du går en kort kurs på ett par timmar för att du ska lära dig hur man gör. Då får du träna på en övningsdocka för att bli säker på tekniken. En del moment kan annars vara svåra att göra på rätt sätt.

Det finns särskilda kurser i hjärt-lungräddning till barn. Du kan till exempel kontakta barnavårdcentralen, BVC, Röda KorsetSvenska LivräddningssällskapetSvenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet, eller Civilförsvarsförbundet för att få reda på var sådana kurser ges.

Till toppen av sidan