Liv & hälsa

Så fungerar kroppen

Här kan du läsa om hur kroppen fungerar. Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar. Du kan också läsa om klimakteriet, om mens och om hur kroppen åldras.

Innehåll - Så fungerar kroppen

Visa innehåll som:
 • Utforska kroppen!

  Kroppen är en bildtjänst där du kan titta på och läsa om människokroppens olika delar och organ. Du kan utforska Kroppen genom att klicka dig runt på bilderna eller söka i menyn.

 • Så fungerar skelett och leder

  Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

 • Så fungerar muskler och senor

  Muskler och senor gör att vi kan röra på oss och att viktiga organ i kroppen kan fungera. Musklerna ger stöd till skelettet och skyddar inre organ. I musklerna bildas också värme som hjälper till att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå.

 • Så fungerar luftvägar och lungor

  Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.

 • Så fungerar hjärnan

  Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör också att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Det är också hjärnan som styr kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

 • Så fungerar nervsystemet

  Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika sinnen och kroppsdelar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

 • Så fungerar känseln

  Känsel kan vara olika saker, till exempel upplevelse av beröring, tryck, värme, kyla eller smärta. Här kan du läsa om hur känseln fungerar.

 • Så fungerar ögat och synen

  Här kan du läsa mer om hur ögat och synen fungerar.

 • Så fungerar örat, hörseln och balanssinnet

  Örat består av ytterörat, mellanörat och innerörat. I innerörat finns hörselsnäckan som registrerar ljud. Här finns också balansorganet som registrerar kroppens läge och rörelse. Örats olika delar Informationen skickas sedan vidare till hörselcentrum och balanscentrum i hjärnan.

 • Så fungerar könsorganen

  Könsorganen består av flera delar och har flera olika funktioner.

 • Klimakteriet

  Klimakteriet är den tid då äggstockarna slutar att tillverka hormoner och mensen slutar. Det kan pågå olika länge, från något år upp till mer än tio år. Den allra första delen av klimakteriet kallas ibland förklimakteriet.

 • Så fungerar hjärtat och blodomloppet

  Hjärtat pumpar blod genom kroppens blodkärl. Blodet pumpas ut till kroppens olika organ och vävnader och sedan tillbaka till hjärtat igen. Det kallas blodomloppet.

 • Så fungerar blodet

  Blodet transporterar syre, hormoner, näringsämnen, avfallsprodukter, salter och värme. Blodet består av olika typer av blodkroppar och en vätska som kallas blodplasma. En vuxen persons kropp innehåller ungefär fem liter blod.

 • Blodgrupper

  Blodet innehåller röda blodkroppar. Dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vid en blodtransfusion är det viktigt att blodgivarens blodgrupp stämmer överens med blodgruppen hos den person som tar emot blod. De två vanligaste systemen för att dela in blodgrupper är AB0-systemet och Rh-systemet.

 • Så fungerar immunförsvaret

  Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

 • Så fungerar lymfsystemet

  Lymfsystemet består av ett nätverk med lymfkärl som transporterar lymfa. Det består också av olika organ, som mjälten och brässen. Lymfsystemet är viktigt för vätskebalansen i kroppen och för kroppens försvar mot infektioner.

 • Så fungerar hormonsystemet

  Hormoner är ämnen som styr mycket av det som händer i kroppen. Bland annat hur vi växer, när vi kommer i puberteten och kroppens balans av vatten och salter. Hormonerna bildas i särskilda körtlar och celler i kroppen.

 • Kroppstemperaturen

  Kroppstemperaturen är olika hos olika personer. Din ålder, hur du mår och vilken tid det är på dygnet kan påverka vilken kroppstemperatur du har.

 • Så fungerar mens

  Mens är en blödning från livmodern. Hur mycket du blöder varierar från person till person.

 • Så fungerar celler och vävnader

  Här kan du läsa mer om hur celler och vävnader fungerar.

 • Så fungerar hud, naglar och hår

  Huden skyddar våra kroppar mot bakterier, virus och mot solens skadliga strålning. Huden hjälper oss också att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå. Huden lagrar också fett och vätska och hindrar kroppen från att torka ut.

 • Så fungerar matsmältningsorganen

  Maten du äter bryts ner medan den passerar genom din kropp. Det kallas matsmältning eller matspjälkning. Olika organ och körtlar hjälper till med matsmältningen. Maten behöver brytas ner för att kroppen ska kunna ta upp näringen som maten innehåller.

 • Så fungerar njurar och urinvägar

  Njurarna renar blodet från ämnen som inte behövs i kroppen. Sådana ämnen kallas restprodukter. I njurarna bildas urin och restprodukterna lämnar kroppen med urinen. Njurarna är också viktiga för att reglera vattenbalansen, saltbalansen och blodtrycket i kroppen.

 • Så fungerar smaksinnet och luktsinnet

  Vårt smaksinnet och doftsinne är viktigt på flera sätt. Bland annat skyddar det oss från att äta sådant som inte är bra för oss.

Till toppen av sidan