Vårdcentralen Vår Vårdcentral Katrineholm, Katrineholm

Drottninggatan 4

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–17.00
Tisdag07.30–17.00
Onsdag07.30–17.00
Torsdag07.30–17.30
Fredag07.30–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Drottninggatan 4
Län, kommun:
Södermanlands län, Katrineholm
Postadress:
Vårdcentralen Vår Vårdcentral, 641 30 Katrineholm

Vägbeskrivning

Hitta hit:

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Publicerad: 2023-10-13

Vi vaccinerar covid och pneumokock under mars - april. Alla 80 år och äldre kommer att få en kallelse hem, övriga får boka själva via 1177 eller bokningstelefonen.

En påfyllnadsdos under våren erbjuds följande grupper:

·         De som är 80 år eller äldre.

·         De som är 65 år eller äldre och behöver daglig omsorg från hemtjänsten eller bor på ett korttidsboende eller särskilt boende.

De som bara har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor rekommenderas inte vaccination.

 

Publicerad: 2023-06-21

Tider finns att boka via 1177.

Information om TBE finns att läsa på 1177.

Publicerad: 2023-09-20

Vecka 19 den 7 maj är det stängt i Sköldinge.

Från och med vecka 41 det vill säga 10/10 -23 har distriktssköterskomottagningen i Sköldinge endast öppet ojämna veckor.

Om behov av vård övriga dagar nås distriktssköterskan i Valla på telefonnummer 0150/488532. Det finns också möjlighet att komma på den öppna mottagningen i Valla måndag, onsdag samt torsdag mellan kl 08-10.

Publicerad: 2023-06-28

När du lämnar prov i vården kan vissa prov komma att sparas i en biobank. Läs mer om biobank och biobankslagen på 1177.se eller biobanksverige.se.

Publicerad: 2022-01-12

I Region Sörmlands nya tjänst Vårdkontakt Direkt kan du söka vård, få kontakt med din vårdcentral eller BVC digital väg.

Logga in via 1177

Vi är den privata vårdcentralen mitt i centrum som går in för ett personligt och trevligt bemötande. Vi har läkarmottagning med tillhörande lab, distriktssköterskemottagning, barnavårdcentral, sjukgymnast samt arbetsterapeut. Vi har avtal med Region Sörmland.

Driftsform: Privat

 • Vår Vårdcentral skapar hälsa med människan i centrum genom förstklassig vård.

  Vi är en privat driven vårdcentral belägen centralt i Katrineholm. Vi öppnade den 1/9 2010 och har vuxit stadigt sedan dess. Vi är mycket glada och stolta över det förtrodende ni patienter har visat oss. Vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland. Alla avgifter är desamma som i regionen. Frikort gäller. Nya patienter är välkomna. Vi utökar våra resurser i takt med att intresset för oss växer. Vår ambition är att ge Dig som patient bästa möjliga service och vård. För att klara det har vi en rad kompetenser knutna till oss. Du kan läsa mer om dessa under respektiva rubrik.

  I primärvården har man infört ett val som kallas Hälsoval. Det innebär att du som patient väljer vilken vårdcentral du vill tillhöra. Du måste fylla i och underteckna en valblankett som du senare kan lämna in på vårdcentralen. Blanketten finns på alla vårdcentraler att hämta och den kan sockså  skrivas ut från Region Sörmlands hemsida. Alla med svenskt personummer kan lista sig. Man kan närsomhelst ångra sitt val och lista om sig. Vill du lista dig hos oss? Listningsblankett

 • Mottagningen är till för dig som har astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom).

  Sjuksköterska utför kontroller och spriometrier (lungfunktionsundersökning) efter ordination från läkare.

  Vi:

  - Utreder
  - Gör uppföljning
  - Ger information och råd
  - Arbetar med förebyggande åtgärder (rökavvänjning, vaccinationer).

  Välkomna!

   

 • Grundtanken i de arbetsterapeutiska insatserna är att ta vara på de förmågor som individen har och finna alternativa tillvägagångssätt, träna förmågor och eventuellt anpassa omgivningen Arbetsterapi är en vetenskap där aktivitetsförmåga sätts i fokus men också ett sätt där man finner individers motivation och vilja.

  Hand: Bedömning och behandling vid olika skador eller sjukdomar i hand och arm. Egenavgift på ortoser tas ut.

  Hjälpmedel: Förskrivning och utprovning av enklare hjälpmedel som du som patient kan hämta på vårdcentralen. Övriga hjälpmedel som kräver bedömning eller utprovning i hemmet hänvisas till kommunens arbetsterapeuter.

  Minnesutredningar: Tillsammans med demenssköterska utförs hembesök för utredning av minnesfunktion. Även läkare ingår i teamet.

  Balans i vardagen: För dig med psykisk ohälsa, smärta eller sömnbesvär och som har svårt att få vardagen att gå ihop. Arbetsterapeuten hjälper dig att hitta strategier och nya tillvägagånssätt för att återfå balans i din vardag.

  Fr o m 29/5 ringer du på 0150/72500 och väljer arbetsterapin som knappval för att boka tid. Ej remisstvång.

   

   

 • Välkommen till Vår Vårdcentrals Barnavårdscentral (BVC).

  På BVC arbetar Ida barnsjuksköterska och Lisa distrktssköterska samt Therése distriktssköterska och läkare. Hos oss är du alltid välkommen.

  Vi erbjuder utvecklingsbedömningar, hälsoupplysningar, kostråd, tandvårdsinformation, stöd i föräldraskapet (enskilt eller i grupp), amningsstöd, vaccinationer, telefonrådgivning, föräldragrupper, vägning och mätning, läkarundersökningar enligt Barnhälsovårdens basprogram, råd om barns utveckling och beteende samt remisser till olika specialister.

  Till nyblivna föräldrar erbjuder vi träffar i föräldragrupper under barnets första levnadsår. I föräldragruppen pratar vi om nyföddhetstiden, amning, barnmat/smaksensationer, föräldraskapet, barnens utveckling, förebyggande av skador och olycksfall, barnsjukdomar, gränssättning, samspel och parrelationer.

  Vi sarmarbetar efter föräldrarnas samtycke, med distriktsläkare, barnläkare, dietist, kurator, barnhälsovårdens psykolog, socialtjänsten, logoped och förskolor.

  BVC ligger i samma hus som själva vårdcentralen, men med separat ingång in på bakgården.

  Telefonnummer till oss är : 0150/725 15 till Ida, 0150/725 16 till Lisa och Therése 0150/725 17 Om vi inte svarar lämna gärna ett meddelande på våra telefonsvarare så ringer vi tillbaka!

  Listningsblankett

 • På blodtrycksmottagningen arbetar sjuksköterska och undersökterska i nära samarbete med läkare på vårdcentralen.

  Till blodtrycksmottagningen kommer du som patient t ex

  - Vid behov av blodtryckskontroll.
  - För uppföljning av blodtrycket efter medicinändring.
  - Vid dygnsmätning av ditt blodtryck.
  - För årskontroll vid okomplicerad hypertoni. Provtagning, EKG med mera.

  Vid behov av att komma i kontakt med blodtrycksmottagningen ring 0150/725 00.

 • Välkommen till Vår Vårdcentrals diabetssköterskemottagning.

  Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige finns det idag cirka 350 000 diabetiker.

  Oavsett vilken typ av diabetes en person har så är det främsta målet med behandlingen att försöka upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt.

  Hos oss på Vår Vårdcentral kan vi erbjuda besök, telefonkontakter för att ge information om diabetes, hjälp med egenkontroller, råd om lämplig kost och motionsvanor och förskriva hjälpmedel.

  Alla diabetiker kontrolleras minst två gånger per år. Vid dessa tillfällen ges information om sjukdomen samt kontroll av att behandlingen är tillräckligt för att ge en god livskvalité och förhindra framtida komplikationer.

  Diabetssköterskorna har mottagning efter överenskommelse helgfria vardagar mellan kl 8 - 17 ring på telefon 0150/725 00.

 • Vi har en dietist knuten till Vår Vårdcentral.

   

   

 • Vårdcentralen driver även distriktssköterskemottgning och barnavårdscentral i Valla och Sköldinge, där jag, Theres, jobbar som distriktssköterska odch ger råd utifrån dina besvär, både per telefon och på mottagningen, behandlar bland annat sår, hudåkommor, ögon- och öronbesvär samt erbjuder vaccinationer. Vid behov hänvisas du till din vårdcentral för annan specialist.

  Valla, tel nr 0150-48 85 32 måndag, onsdag och torsdag kl 8 - 10.

  Sköldinge tisdag ojämn vecka kl 8-10. Tel samma som ovan.

   

   

 • Hit kan du vända dig om du har besvär med smärta, stelhet eller andra problem med muskler, leder och nerver. Du kan också söka fysioterapeut för kroppsliga besvär vid stress och spänning.

  Vi ger dig en bedömning av dina besvär och lägger gemensamt med dig upp en lämplig behandlingsplan. Behandlingen kan bestå i manuell terapi, träning, råd och utprovning av gånghjälpmedel.

  Du kan söka direkt hos oss, utan remiss av läkare.

  Fr o m den 29/5 ringer du på 0150/72500 och väljer fysioterpaeut som knappval för att boka tid.

  Vi kan också hjälpa dig att hitta ett bra sätt att bibehålla eller öka din fysiska aktivitet. Viktigt är att du som patient är aktiv i rehabiliteringen.

 • På vår hjärtsviktsmottagning arbetar vi utifrån socialstyrelsens mål att förbättra vården för hjärtsviktspatienter genom förebyggande arbete.

  En hjärtsviktssköterska är koordinator för hjärtsviktsvården och kan vid behov kontakta läkare, sjukgymnast, kurator och arbetsterapeut.

  Vi kan hjälpa till att optimera lämedelsbehandling. Du får information om hjärtats uppbyggnad och funktion, orsaker till hjärtsvikt, symtom du bör uppmärksamma, egenvårdsråd med mera.

  Vi registrerar patienterna i det Nationella kvalitetesregistret Rikssvikt.

   

   

 • Kontaktinformation:
  Vår Vårdcentral Katrineholm HB, organisationsnummer 969748-1449
  Drottninggatan 4, 641 30 Katrineholm.
  Telefon: 0150/72500
  Mail: var.vardcentral@pvg.dll.se
  Kontaktperson: Håkan Forssell, verksamhetschef

  Basfakta om företaget:
  Vår Vårdcentral har cirka 10 000 patienter listade.
  Vi arbetar med allmän hälso- och sjukvård.
  Vi är en internationell vårdcentral, där huvudspråket är svenska, men där vi tar hjälp av tolk vid behov.

  Kvalitet:
  Vårdcentralen har ett ledningssystem för kvalitet och säkerhet och upprättar årligen ett kvalitetsbokslut med en patientsäkerhetsberättelse och har även ett systematiskt avvikelsehanteringsprogram, Synergi.

  Vi deltar i kvalitetsregistren Svedem, Nationella diabetesregistret, Hjärtsviktsregistret och Luftvägsregistret.

  Personal:
  Vårdcentralen har i dagsläget 40 stycken anställad.
  Personalgrupper är distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersökterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut,  lokalvårdare, läkarsekreterare, receptionist, kuratorer, rehabkoordinator och läkare.
  Vårdcentralen har fyra delägare,  som också arbetar som läkare på vårdcentralen. Sammanlagd sjukfrånvaro på cirka 10% i relation till total antal arbetande timmar.
  Vi arbetar efter kollektivavtalet "Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E).

  Ägare, styrelse, ekonomi:
  Företaget ägs av Sinus Läkarkonsult AB. Bravard AB, Calben AB samt Samosa Consulting AB.
  Verksamhetschef är Håkan Forssell.
  Övrig information var god se http://www.allabolag.se/

  Vi har riktlinjer för behandling av personuppgifter inom Vår Vårdcentral och de finns att läsa här i bifogat dokument.Riktlinjer externa för behandling av personuppgifter inom Vår Vårdcentral.pdf

   

   

   

 • På Vår Vårdcentral kan du få råd och stöd om du skulle vilja förändra din livsstil. Vår livsstil har stor betydelse för att minska risken att utveckla sjukdom.

  Vi erbjuder råd och stöd när det gäller:

  - Fysisk aktivitet
  - Kost
  - Tobaksvanor
  - Alkohol
  - Psykiskt välbefinnande

  Vi skriver ut Fysisk aktivitet på Recept (FaR)

  Du kan boka tid för ett inledande samtal. Du kommer då att få svara på några frågor kring din hälsa och sedan samtalar vi kring dina svar.

 • Alla tider för provtagning bokas via 1177 Vårdguidens E-tjänster

  Anmäl er i receptionen innan provtagningen.

   

 • Caroline, Camilla och Birgitta arbetar som kuratorer och KBT-terapeuter på Vår Vårdcentral.

  Till oss kan du komma för samtal och kortare terapier när livet av olika anledningar känns svårt.

  Fr o m 29/5 ringer du på 0150/72500 och väljer psykoterapeut som knappval för att boka tid.

  Välkommen att höra av dig!

 • Rehabkoordinator på Vår Vårdcentral samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och rehabteamet på vårdcentralen.

  Här träffar du rehabkoordinator Anna Maria. Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig vid behov av samordnande insatser i din sjukskrivning.

  Kontakt

  För att komma i kontakt med rehabkoordinatorn är du välkommen att ringa 0150/725 13. Där får du lämna personnummer och telefonummer. Rehabkoordinatorn arbetar måndagar och torsdagar.

 • För dig som är multisjuk och äldre.

  Samordningssköterskan kan fungra som en fast vårdkontakt och vara en trygghet i vården och vara ett stöd i dina vårdkontakter.

  Kan nås på telefonnummer 0150/725 19.

 • Vi har regelbundet ortoped- och barnläkare som kommer till Vår Vårdcentral. Vid besök hos dessa specialister gäller samma taxa som vid ett vanligt läkarbesök.

Till toppen av sidan