Vårdcentralen Norra Eskilstuna, Eskilstuna

Årbygatan 3, Eskilstuna

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.00–17.00
Tisdag07.00–17.00
Onsdag07.00–17.00
Torsdag07.00–17.00
Fredag07.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.15–17.00
Tisdag07.15–17.00
Onsdag07.15–17.00
Torsdag07.15–17.00
Fredag08.00–17.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Årbygatan 3, Eskilstuna
Län, kommun:
Södermanlands län, Eskilstuna
Postadress:
Vårdcentralen Norra Eskilstuna, 633 45 Eskilstuna

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Lämplig busslinje för att ta sig hit är nummer 2 till hållplats Eskilstuna Årbyskolan.

Vårdcentralen Norra Eskilstuna startade 3 juli 2023 och är ett nyetablerat företag i stadsdelen Årby.Vi har personal med hög kompetens och lång erfarenhet av primärvården, dessutom är många av våra medarbetare flerspråkiga.Vi strävar efter att erbjuda tillgänglighet, kvalitativ vård, pålitlig service och ett gott bemötande.

Hos oss finns distriktsläkarmottagning och distriktssköterskemottagning, vi har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi har även avtal med vårdcentralen Skiftinge för våra BVC-patienter (barnavårdcentral).


Laboratoriet är öppet för drop-in:

Måndag- Fredag 8.00-12.00

Vår lokal ligger i norra delen av Eskilstuna, nära bussar och med gratis parkering i närhet till entrén.

Driftsform: Privat

 • Arbetsterapeut

  Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hen kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:

  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

  Rehabkoordinator

  Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

  Rehabkoordinator och arbetsgivare:

  När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinator för dialog.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
  Astma/KOL-sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut finns att tillgå utifrån dina behov.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Vi följer ditt barns utveckling från nyfödd upp till 6 år och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Piccline-Kateter omläggning
  • Urinkateter
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär.
  • Injektioner.
  • Råd och stöd i livets alla skeden.
  • Vaccinationer.
  • Akut halsinfektion.
  • Akut urinvägsinfektion.


  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Vi stävar efter att patienten ska få en fast vårdkontakt om hen begär det eller för att skapa trygghet, säkerhet och kontinuitet i vården. En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

  Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

 • Hos sjukgymnast/fysioterapeut kan du få rådgivning, bedömning och behandling för besvär med leder, muskler och rygg. Du kan också få behandling för spänningshuvudvärk och godartad yrsel. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma i gång med rehabiliteringen.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Hos hjärtsvikts- och blodtryckssjuksköterska gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnosen hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.

  Om du har fått diagnosen hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till hjärtsviktssköterska av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Syftet med hälsoundersökning är att upptäcka ohälsa och uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat). Besöket bokas till en distriktssköterska som beställer provtagning och vid behov ordnar hen en tid för läkarbesök.

  Alla som söker asyl, kvotflyktingar och anhöriginvandrare erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få erbjudande när de uppsöker sjukvården.

  I undersökningen ingår hälsosamtal, vaccinationsanamnes, provtagning och vid behov läkarbesök. Provtagning för vissa infektionssjukdomar, som är allmänfarliga enligt smittskyddslagen, görs även av smittskyddsskäl. I hälsoundersökningen ingår också information om svensk hälso- och sjukvård, kontaktvägar och dylikt.

  Till besöket bokar vi telefontolk om så behövs.

  Vill du veta mer ring 016-585 89 40

 • Vi gör minnesutredningar när det finns oro eller misstanke om demens. Utredningen görs i olika delar, bland annat med hembesök för att i lugn och ro göra ett minnestest. Därefter kan det bli aktuellt med fortsatta undersökningar och eventuellt medicinering, beroende på resultatet på minnestestet.

  Du kan kontakta sjuksköterska om du har oro för din egen del eller för en närstående.

  Teamet består av arbetsterapeut, distriktssköterska och läkare.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • På vårt labb tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.

  Om du ska ta fastande prover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får bara dricka vatten.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

  Drop-in på laboratoriet: 
  måndag-fredag 8.00-12.00

 • Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver.

  Kontakta oss på 016-585 89 40

 • Region Sörmland erbjuder dig som fyller 40, 50 eller 60 år att kostnadsfritt delta i Sörmlands hälsoprogram. Syftet med programmet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

  Inbjudan till Sörmlands hälsoprogram skickas hem till dig per post från den vårdcentral där du är listad. I programmet ingår två besök vid olika tillfällen (provtagning och besök hos sjuksköterska). Om proverna påvisar något avvikande bokar sjuksköterskan en läkartid. Inför hälsosamtal ska du fylla i hälsoenkäten. Enkäten besvaras på 1177.se. Instruktion skickas med post i samband med kallelsen.

  Vill du veta mer ring 016-585 89 40

 • Vi vaccinerar mot bland annat influensa, pneumokockvaccin, covid 19 vaccin och TBE. Kontakta oss för mer information och tidsbokning.

  Influensavaccination
  Om du tillhör en riskgrupp rekommenderas att du vaccinerar dig mot influensa. Vi vaccinerar vissa veckor under hösten och annonserar då tiderna på 1177.se  

  TBE-vaccination
  Om du vistas mycket i fästingtäta områden rekommenderar vi att du vaccinerar dig mot TBE. Vi vaccinerar vissa veckor under våren och annonserar då tiderna på 1177.se  

  Pneumokockvaccin

  Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper.

  Du är välkommen att ringa för information och tidsbokning. Du kan även boka tid för vaccination på 1177.se.

  För att säkerställa rätt dokumentation av dina vaccinationer och för att du ska kunna se dina vaccinationer i din journal på 1177, dokumenterar vi alla vaccinationer i MittVaccin. Fråga din vaccinationssköterska om du vill ha mer information.

  Här kan du läsa mer om vaccinationer.

Till toppen av sidan