Vårdcentralen Nävertorp Katrineholm, Katrineholm

Västgötagatan 16

Telefonnummer:

0150-48 86 00

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån07:45 - 17:00
 • Tis-Ons07:30 - 17:00
 • Tor07:30 - 18:00
 • Fre07:30 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Västgötagatan 16
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Katrineholm
Postadress:
Vårdcentralen Nävertorp Katrin, Kullbergska sjukhuset, Box 110, 641 22 Katrineholm
Publicerad: 2019-03-18

Se viktig information ang TBE-vaccination på www.1177.se.

Drop-in tisdagar klockan 15 - 16 under veckorna 13 - 24.

 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Vår arbetsterapeut kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

   

 • Via remiss kommer du till vår astma/KOL sköterska Ylva Permestam.

  Astma-/KOL-sköterskan är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Astmasköterskan hjälper dig att hantera din sjukdom. Vi erbjuder:

  • Information och rådgivning
  • Spirometritest där lungfunktionen mäts
  • Ansträngningstest
  • Träning att använda medicin och hjälpmedel


   

 • Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Mer om hur en undersökning på BVC går till

  Välkommen att kontakt oss:
  Elisabeth Rönnblom,  0150 - 48 86 17
  Lena Andersson,        0150 - 48 86 18
  Camilla Olsson,          0150 - 48 86 15

  Telefontid och öppetider

  Telefontid, helgfri vardag kl 7.30 - 16.30. Om vi inte svarar, tala in ett meddelande så hör vi av oss.

   

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om diabetes.

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

 • På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning. Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska. Vid provtagning för annan klinik är det viktigt att du har remissen med dig.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning. Du får dricka klara drycker så som vatten.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

  För prover som ej är akuta har vi drop-in så du kan ta ditt prov när det passar dig. 

   

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:
  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan   för din rehabilitering
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt

  Rehabiliteringsteamet eller vårdplaneringsteamet som vi kallar det finns till för att se till att du som patient får de kontakter som du behöver i din rehabilitering. Vi arbetar både förebyggande för att undvika sjukskrivning men även för att rehabilitera under pågående sjukskrivning så att du får rätt stöd i rätt tid.

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Ylva Permestam, 076 - 102 35 13.

 • Du kan vända dig till oss om du fått svårigheter i livet som du behöver hjälp med att hantera. Det kan exempelvis handla om stress, sömnsvårigheter, ångest, oro, nedstämdhet, sorg, kris eller trauma.

  En kontakt med oss börjar med ett bedömningssamtal för att avgöra vilka insatser du behöver. Vi kan bland annat erbjuda rågivande samtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). En del av behandlingsarbetet bedrivs i grupp och vi erbjuder också KBT administrerad via internet.

  Telefon:  0150 - 48 86 12.

   

 • Vi kan hjälpa dig med undersökning och behandling av rörelse- och stödjeorganen, yrsel, huvudvärk samt rehabilitering efter skada eller operation t.ex. höft- och knäprotes. Vid behov tar vi fram individuellt anpassade träningsprogram och provar ut gånghjälpmedel såsom kryckor, käppar och rollatorer.

  Vi har smärtskola för personer med långvariga smärta och fibromyalgi.

  Hos oss kan du även få recept på fysisk aktivitet, FaR.

  Du är välkommen att kontakta oss. Remiss behövs inte.
  Epost: emilia.e.karlsson@regionsormland.se

 • Vi utför vaccinationer mot influensa, TBE och enklare resevaccinationer. Du är välkommen att ringa för information och tidsbokning.

  Ingalill Bremdahl är vår huvudansvariga vaccinationssköterska med många års erfarenhet av detta.

Vi ger dagligen råd, vård och omtanke till människor med olika bakgrund och kultur. Hos oss kan du träffa läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och övriga professioner inom rehabiliteringsverksamhet Till oss är du alltid välkommen, vi månar om din hälsa.Du hittar oss på Västgötagan 16 i "Ericsson" gamla lokaler.. Kommer du med bil kan du parkera på den avgiftsfria parkeringen. TBE vaccinationer bokas via telefon eller på e-tjänsterna på 1177.se. Där kan du även boka tid hos fysioterapeut och arbetsterapeut.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Kristina GustafssonEnhetschef
 • Susanna ReinholdVerksamhetschef