Vårdcentralen Malmköping, Flen

Siegrothsvägen 14

Telefonnummer:

0157-184 44

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån-Tis07:30 - 17:30
 • Ons-Tor07:30 - 17:00
 • Fre08:00 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Siegrothsvägen 14
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Flen
Postadress:
Vårdcentralen Malmköping, 642 60 Malmköping
 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Vår arbetsterapeut kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

  Telefon: Eva Jansson 0157-184 65

   

 • Här kan du täffa någon från Astma/KOL-teamet.
  Teamet består av Arbetsterapeut, Dietist, Kurator, Läkare, Sjukgymnast och Sjuksköterskor.

  Mottagning efter överenskommelse.

  Telefon: Astma/KOL-sköterska Linda Liljebäck, 0157-184 44

   

   

 • Telefontid: måndag - fredag kl 8.15 - 9

  BVC-sköterska
  Tfn: 0157-184 59 eller  0157-184 51 

   

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om diabetes

  Telefontid: vardagar kl. 8.15 - 9
  Diabetessköterska, Eva Westerberg
  Tfn: 0157-184 48

  Mottagning:
  Efter överenskommelse

   

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  Ring 0157-184 44 för att boka en tid.

 • Livsstilen har stor betydelse för risken att utveckla sjukdomar.
  Därför är det ett prioriterat område att förebygga uppkomsten av dessa sjukdomar.

  Vi erbjuder samtal, råd och stöd för förändring av levnadsvanor gällande

  Fysisk aktivitet, Kostfrågor ,Tobaksvanor, Alkoholfrågor, Psykiska  och allmänna hälsotillstånd

  Vi erbjuder stöd för viktnedgång i grupp och individuellt
  Vi erbjuder även individuellt stöd för tobaksavvänjning
  Vi skriver fysisk aktivitet på recept,FaR

   

 • Till kurator kan du vända dig om du hamnat i svårigheter i livet som du kan behöva hjälp att hantera. Du kan också få viss rådgivning och information om socialförsäkring och samhällets trygghetssystem i övrigt.

  Kuratorn erbjuder samtalsbehandling vid t ex stress, utmattning, oro, ångest, depression och kriser. Ett viktigt mål i behandlingen är att den ska bidra till återgång i arbete för dig som är sjukskriven och att förebygga sjukdom och ökad ohälsa för dig som är i arbete.

  Välkommen att ringa.

  Telefon 0157 18466, måndag - torsdag.

  Rehabteamet

  Kuratorn  samarbetar med övrig personal i rehabiliteringsteamet på vårdcentralen med ditt medgivande och utifrån ditt behov.

 • Välkommen att boka tid hos oss.
  Ring  0157-184 44 och välj knappval 6.

  På vårt lab görs både interna provtagningar (beställda av våra läkare) och externa provtagningar (beställda av läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning). Alla prover måste vara ordinerade/beställda av en läkare och du ska alltid boka en tid för provtagning.

  På laboratoriet träffar du:

  Lenita Rombing, undersköterska och Sandra Ravnborg, undersköterska

   

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:
  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan   för din rehabilitering
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt

  Rehabiliteringsteamet eller vårdplaneringsteamet som vi kallar det finns till för att se till att du som patient får de kontakter som du behöver i din rehabilitering. Vi arbetar både förebyggande för att undvika sjukskrivning men även för att rehabilitera under pågående sjukskrivning så att du får rätt stöd i rätt tid.

  Du når mig, Marika Lundblad, på telefonnummer 0157-184 61.

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Kontakta mig gärna om du har frågor och funderingar, för egen del eller för någon anhörig.

  Telefonnr. Eva Westerberg, 0157 - 184 48. 

 • Vi kan hjälpa dig om du har besvär från muskler, leder eller nervsystemet. Vi gör alltid en egen bedömning av dina besvär med bl.a. OMT-teknik (ortopedisk manuell terapi), och McKenzie.

  Vi erbjuder:

  akupunktur,triggerpunktsbehandling,manipulation,TENS,egenvård,fysisk aktivitet på recept (FaR),artrosskola, träningsråd,ergonomisk rådgivning,beteendeförändringsstrategier,ortopedisk manuell terapi (OMT)

  Efter den individuella bedömningen  så får du  ett behandlingsupplägg som passar dina besvär. Om vi inte kan hjälpa dig kan vi oftast hänvisa till annan instans som behövs. Vårt arbete bygger till stor del på att du medverkar i din egen behandling.

  Telefon: 0157 - 184 65.
  Telefontid: 8.45 - 9.15, övrig tid telefonsvarare.

   

 • Vi hänvisar till samarbetspartner som finns på följande platser:

  12/5   kl 11-13  Flen                   Bibliotek/Café Olrog
  25/5   kl 9-16    Malmköping  Gammeldags markand, Gräsplanen på Heden.
  8/6     kl 10-13  Flen                   Bibliotek/Café Olrog
  30/6   kl 11-13  Malmköping  Coop
  6+7/7 kl 11-14  Dunker           Orienteringsevenemang vägen mot Dunker
  3/8     kl 9-12    Sparreholm    Kiosken

   

Vår vårdcentral är liten, med alla tjänster tillsatta med välutbildad personal. Här finns läkar-, distriktssköterske- och rehabmottagning samt barnavårdscentral.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Diana AnderssonVerksamhetschef