Vårdcentralen Flen, Flen

Orrögatan 10

Telefonnummer:

0157-185 55

Telefontider:

 • Mån-Fre07:00 - 17:00

Öppettider:

 • Mån-Ons07:30 - 17:00
 • Tor07:30 - 17:30
 • Fre07:30 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Orrögatan 10
Vägbeskrivning:
För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).
Län, kommun:
Södermanlands län, Flen
Postadress:
Vårdcentralen Flen, Box 110, 641 22 Katrineholm
 • Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Vår arbetsterapeut kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

  Arbetsterapeuten erbjuder:
  • Bedömning, träning, rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd.
  • Utprovning och tillverkning av handskenor.
  • Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
  • Ergonomisk bedömning och rådgivning.
  • Utprovning och bedömning av diverse hjälpmedel.
  • Minnesutredning.

   

 • Har du många läkemedel och hur använder du dom? Hos oss kan du få träffa en apotekare, Mia Bergstrand, för att diskutera just dina läkemedel.

  Läkemedelssamtal med apotekare erbjuds till äldre patienter eller om du har läkemedelsrelaterade problem av många läkemedel. Samtalet handlar om dina läkemedel och hur du använder dem. Anhöriga eller annan person som hjälper dig med dina läkemedel får gärna delta.

  Att fundera på inför ditt besök

  Vilka läkemedel använder du, inklusive receptfria läkemedel och hälsokost/naturläkemedel?

  Upplever du problem med dina läkemedel?

  Vilka frågor har du kring dina läkemedel?

  Önskar du träffa Mia bokar du tid genom vår samordningssköterska  Monica Pettersson.
  Tele: 0157-185 39

 • Här kan du täffa någon från Astma/KOL-teamet.
  Teamet består av Arbetsterapeut, Dietist, Kurator, Läkare, Sjukgymnast och Sjuksköterskor.

 • Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

  Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

  Mer om hur en undersökning på BVC går till

   

   

 • Som patient följs du upp kontinuerligt av en av våra diabetessköterskor i samråd med din läkare. Vi arbetar också tillsammans med dietist och andra kompetenser som kan behövas i din behandling.

  Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

  Här kan du läsa mer om diabetes.

 • Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

  Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten.

 • Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna på vårdcentralen arbetar både med telefonrådgivning och tar emot bokade besök på mottagningen.

  Vi bedömer ditt behov av vård- och behandlingsbehov och ser till att du får den hjälp du behöver. Vi har ett nära samarbete med kollegorna på vårdcentralen.

  Distriktsköterskorna kan även skriva ut vissa receptbelagda mediciner och hjälpmedel.

  På mottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat:

  • Sårvård
  • Omläggningar
  • Borttagning av stygn
  • Blodtrycksmätning
  • Inkontinensproblem
  • Bedömning av hudutslag
  • Ögon- och öronbesvär
  • Injektioner
  • Råd och stöd i livets alla skeden

  Öppen mottagning:

  Vardagar kl 9.30 - 10.30

 • På Hjärtsvikts- och blodtrycksmottagningen gör vi uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).
  Sjuksköterskorna på mottagningen är vidareutbildade i kardiologi och jobbar i nära samarbete med läkare och övrig personal.Om du har fått diagnos hjärtsvikt eller hypertoni så remitteras du till mottagningen av din läkare, för uppföljande kontroller.

  Här kan du läsa mer om hjärtsvikt och högt blodtryck (hypertoni).

   

 • Genom vår hälsokoordinator Kerstin Park kan du komma i kontakt med hälsoteam som hjälper dig med frågor om din hälsa.
  Tele:  0157-185 50.

 • Till kurator kan du vända dig för en samtalskontakt som rör din livssituation och de svårigheter du upplever i din vardag, i dina relationer, i ditt arbete eller i din kropp. Kuratorn har tystnadsplikt. 

  Välkommen att kontakta kurator  på telefon 0157-185 60.

   

 • Om minnet sviker och tankeförmågan inte är lika snabb som tidigare är det viktigt att ra reda på varför.

  En demensutredning går ut på att skilja demens från andra sjukdomar med liknande symtom, för att kunna veta hur man ska behandla eller lindra symtomen.

  Som patient kan man få remiss från läkare. Minnesteamet för då ett hembesök för minnestest och samtal med några nära anhöriga. Resultatet diskuteras med läkaren som sätter diagnos och träffar patienten igen.

  Vill du kontakta minnesteamet ringer du till receptionen 0157-185 39 helgfri vardag kl 8 - 17. Där lämnar du din kontaktuppgifter så ringer ansvarig sjuksköterska upp dig så snart de kan.

 • På vårt lab tas prover både till våra egna läkare och till läkare på sjukhus eller annan vårdinrättning.
  Alla prover måste vara beställda av läkare eller sjuksköterska.
  Vid provtagning för annan klinik är det viktigt att du har remissen med dig.

  Om du ska ta fasteprover så måste du vara fastande minst 12 timmar före provtagning.
  Du får dricka vatten.

  Provrör till urinprov finns att hämta gratis på vårdcentralen.

  Vi har drop in alla vardagar.

 • Rehabkoordinatorn samordnar vårdens del i sjukskrivningsprocessen och samverkar med arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommunen.

  Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

  Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:
  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov
  • Dialog kring stöd, behandling och insatser
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan   för din rehabilitering
  • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt

  Rehabiliteringsteamet eller vårdplaneringsteamet som vi kallar det finns till för att se till att du som patient får de kontakter som du behöver i din rehabilitering. Vi arbetar både förebyggande för att undvika sjukskrivning men även för att rehabilitera under pågående sjukskrivning så att du får rätt stöd i rätt tid.

  Vill du komma i kontakt med mig når du mig på telefonnummer 0157-185 29.

   

 • Du är välkommen att vända dig till oss för stöd om du är äldre och eller har många sjukdomar.

  Behovet av stöd kan se olika ut beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Om man har många sjukdomar, eller är äldre, kan det ibland vara svårt att veta vart man ska vända sig i olika ärenden.

  Din samordningssköterska går tillsammans med dig och eventuell anhörig igenom din hälsa och eventuella risker som kan förebyggas. Ditt behov av sammanhållen vård bedöms och tillsammans gör vi en individuell vårdplan, kanske tillsammans med anhörig eller någon annan vårdpersonal. Utifrån din individuella vårdplan planerar vi tillsammans din vård.

  Din samordningssköterska fungerar som en fast vårdkontakt som du kan vända dig till för råd, stöd och vägledning. Vi erbjuder även råd och stöd till närstående.

  Kontakt mig, Monica Pettersson, gärna om du har frågor och funderingar, för egen del eller för någon anhörig. Lämna dina kontaktuppgifter så ringr jag upp.
  Telefonnr 0157 - 185 39.

 • Hälleforsnäs:

  Mottagningstid kl  14 - 15.

  Tidsbokning för besök på telefon, 0157-185 55.

   

  Bettna, Kullagården:

  Mottagningstid tisdagar kl 9 - 10.30
  Tidsbokning för besök på telefon, 0157-185 55 .

   

   

   

 • Hos oss kan du få hjälp med bedömning, smärtlindring (TENS), individuell behandling eller utprovning av hjälpmedel som t.ex kryckkäppar, rollator. Du är alltid själv delaktig i behandlingen med träning i gymmet eller genom ett individuellt framtaget hemprogram. Dessutom finns möjlighet att delta i Atrosskola, man anmäler sitt intresse till rehabteamet. Du kan få hjälp med anpassning av stödstrumpor.

  Du behöver inte ha remiss för att träffa fysioterapeut.

  Telefonnummer: 0157-185 61
  Telefontid: måndag - fredag kl 7 - 9 och bli uppringd efter kl 8.30

  Om du behöver hämta ut hjälpmedel inför planerad operation går det bra att komma oanmäld, men det kan då finnas en viss väntetid.

  Jag som jobbar här är leg. fysioterapeut och heter Anneliina Lindman.

   

Välkommen till Vårdcentralen Flen! Vi har utbildad och erfaren personal som tar hand om dig med värme och professionalitet. Vi har fri parkering och egen busshållsplats. Finns det något vi kan göra bättre, tar vi gärna emot synpunkter.

Hos oss finns:

Specialistläkare

Distriktssköterskor, drop in-mottagning måndag-fredag 9.30-10.30

Rehabiliteringsteam med fysioterapeut och kurator

BVC

Vaccinationer

Provtagning öppettider 7.30-16.30

Astma/KOL-mottagning

Diabetesmottagning

Demensmottagning

Hjärtsviktsmottagning

Kostrådgivning


Lättakut. Från och med 1 mars har vi tidsbokning till vår lättakut, telefon 0157-185 55.


Vi hjälper dig som har akuta besvär med:

Feber, hosta, snuva, halsont, allergi och insektsbett, ögon, öron, hud, urinvägar, smärta i knä-fot-nacke-axel-skuldra-rygg.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

 • Lars-Olof PeterssonDistriktsläkare
 • Ann ClaessonVerksamhetschef