Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid epilepsi

Många som har epilepsi kan slippa fler anfall med hjälp av läkemedel. Läkemedlen botar inte epilepsin, utan minskar risken att få nya anfall. Läkemedel kan också användas för att bryta ett pågående anfall.

Du får vanligtvis inte läkemedelsbehandling direkt efter ett första epileptiskt anfall, utan först efter att du haft två anfall. Innan behandlingen påbörjas får du tillsammans med din läkare gå igenom fördelar och nackdelar med olika alternativ. Det kan ta lång tid och kräva stort tålamod att prova ut rätt läkemedel i lämplig dos.

Till toppen av sidan