NJURAR OCH URINVÄGAR

Urinrörsförträngning

Urinrörsförträngning innebär att urinröret har blivit trängre än vanligt på något ställe så att urinen får svårt att komma fram. Det beror ofta på att ärr har bildats efter en skada eller inflammation i urinröret.

Vad är urinrörsförträngning?

Urinrörsförträngning är vanligast hos män, vilket hänger ihop med att urinröret hos män är längre än hos kvinnor.

Skador som kan leda till urinrörsförträngning kan uppstå vid till exempel användning av urinkateter eller olyckor som fall mot en cykelstång.

Inflammationer i urinröret, som också kan leda till urinrörsförträngning, kan ibland bero på könssjukdomar.

Om prostatakörteln är förstorad så att det behövs en operation, finns det en liten risk för att urinrörsförträngning kan uppstå senare, ibland flera år efter operationen.

Symtom

Om du har urinrörsförträngning kan det märkas genom att du får svårt att kissa, till exempel så att

  • du har en svag urinstråle
  • du behöver krysta för att tömma blåsan 
  • det tar längre tid
  • det gör ont
  • urinstrålen blir uppsplittrad.

Söka vård

Om du får svårt att kissa ska du ta kontakt med en vårdcentral.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. 

Behandling

Urinröret kan utvidgas med särskilda instrument, så kallad dilatation. Det görs vid ett vanligt besök i öppenvården, och du behöver inte vara inlagd på sjukhus. Ibland kan du få lära dig att själv vidga urinröret.

Ibland behöver urinrörsförträngningen opereras. Då görs ett snitt genom den trånga delen av urinröret.

Till toppen av sidan