Infektioner

Ovanliga infektioner och tillstånd

Här beskrivs infektioner som är ovanliga i Sverige.

Innehåll - Ovanliga infektioner och tillstånd

Visa innehåll som:
Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Dvärgbandmask är en liten bandmask som däggdjur kan ha i tarmen, framför allt hundar och rävar. I deras avföringen finns maskägg som kan smitta människor och orsaka en infektion. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

Denguefeber

Denguefeber är en sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen ger influensaliknande symtom. Viruset sprids med myggor och finns i många länder i Afrika, Asien, Mellan- och Sydamerika. Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus.

Difteri

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, som till exempel hjärtat och njurarna. Sjukdomen smittar enbart mellan människor genom kontakt med saliv. Difteri är en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Ebola

Ebola kallas också blödarfeber. Sjukdomen orsakas av ett virus som finns på vissa håll söder om Sahara. Ebola kan vara livshotande men är mycket ovanligt.

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som finns i Afrika och Sydamerika.

Hiv

Hiv är ett virus som kan överföras mellan människor. Du får en hivinfektion om du får viruset. Det finns läkemedel som minskar antalet hivvirus i kroppen till så låga nivåer att de inte går att mäta. Då kan inte hivinfektionen överföras längre.

Malaria

Det finns olika typer av malaria, men alla typer sprids av myggor som för över parasiter till människan när de sticker.

Mjältbrand

Mjältbrand en allvarlig infektionssjukdom som oftast gör djur sjuka. Människor kan också få mjältbrand, men det är mycket ovanligt.

Rabies

Rabies är en virussjukdom. Den smittar mellan däggdjur och människor med saliv. Du kan till exempel bli smittad om du blir riven eller biten av ett djur, eller om ett djur slickar dig i ansiktet eller på ett sår i huden. Rabies är en dödlig sjukdom om man inte får behandling snabbt, senast inom två dygn.

Stelkramp

Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige. Den orsakas av bakterier och gör att du får ihållande kramper i musklerna. Stelkramp är livshotande, men om du får tidig behandling blir du oftast återställd.

Toxic shock syndrome, TSS

TSS är mycket ovanligt men kan vara allvarligt och du måste därför få behandling snabbt.

Toxoplasmainfektion - toxoplasmos

Toxoplasmaparasiter finns i hela världen och förekommer i avföring från många däggdjur. Sjukdomen sprids framför allt med avföring från katter. Om en gravid kvinna blir smittad kan infektionen orsaka skador på fostret. Du som är gravid ska därför försöka minska risken för smitta bland annat genom att undvika kontakt med avföring framför allt från katter.

Tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som kan orsaka sepsis, som förr kallades för blodförgiftning. Sjukdomen sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. Så gott som alla som får sjukdomen har blivit smittade utomlands. Tyfoidfeber kan vara en livshotande sjukdom om du inte får behandling.

Harpest

Harpest är en infektion som orsakas av en bakterie. Du kan få sjukdomen bland annat genom att röra vid ett smittat djur, dricka förorenat vatten eller få ett insektsbett. Infektionen ger olika symtom beroende på hur du har smittats.

Mpox – apkoppor

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber, men det är ovanligt att bli allvarligt sjuk. Besvären brukar gå över av sig själv.

Mer på 1177.se

Vård utomlands

Om du blir sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver få vård.

Checklista inför utlandsresan

Här får du en översikt över vad du kan behöva tänka på inför en utlandsresa. Du får också tips på andra texter som ger mer information. Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler, beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver vård.

Resa när du är gravid

Om du ska ut och resa när du är gravid kan det vara bra att prata med en barnmorska om vad du bör tänka på. Men oftast kan du resa som vanligt.

Till toppen av sidan