Ovanliga infektioner och tillstånd

Gula febern

Gula febern är en virussjukdom. Den sprids med myggor och finns i delar av Afrika, Centralamerika och Sydamerika. Gula febern är en livshotande sjukdom med hög dödlighet.

Det är bra om du vaccinerar dig mot gula febern om du ska vara i områden där sjukdomen finns. Då får du ett mycket bra skydd mot sjukdomen.

Var finns gula febern?

Sjukdomen finns i många områden i delar av Afrika, söder om Sahara, Centralamerika och Sydamerika.

Symtom på gula febern

Inkubationstiden är oftast tre till sex dagar. Den är som längst en vecka.
Inkubationstiden är den tid från det att du blir stucken av en infekterad mygga tills du blir sjuk.

Du som blir smittad av gula febern blir livshotande sjuk. Upp till hälften av alla som får den allvarliga formen av sjukdomen avlider.

Det är vanligt att få något eller några av följande symtom:

  • hög feber
  • muskelvärk och huvudvärk
  • gulsot på grund av leverinflammation
  • blodblandade diarréer
  • kräkningar.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du får feber tillsammans med muskelvärk eller huvudvärk när du vistas i områden där gula febern finns.

För aktuell information kan du läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du insjuknar inom en vecka efter återkomst från ett område med risk för gula febern. 

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. Läs mer om hur du får vård utomlands och vad du behöver tänka på.

Behandling mot gula febern

Det finns bara förebyggande behandling i form av vaccination mot gula febern.

Du som är smittad eller sjuk får behandling på sjukhus.

Om du insjuknar i Sverige

Du som insjuknar i Sverige får behandling på en infektionsklinik. Gula febern är en så kallad anmälningspliktig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Hur kan jag förebygga risken för gula febern?

Förutom att vaccinera dig bör du också använda ett myggmedel dagtid.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Vård vid resa utomlands

Här finns viktig information för dig som ska resa utomlands.

ICE – nödnummer till närstående i mobilen

Sjukvårdspersonal kan snabbt behöva komma i kontakt med dina närstående, till exempel vid olyckor eller om du hastigt blir sjuk. Spara därför telefonnummer till närstående i mobilen och döp kontakterna till ICE.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Till toppen av sidan