Ovanliga infektioner och tillstånd

Blåsmasksjuka – infektion med dvärgbandmask

Dvärgbandmask är en liten bandmask som däggdjur kan ha i tarmen, framför allt hundar och rävar. Djuren blir inte sjuka men i deras avföring finns maskägg som kan smitta människor och då orsaka en infektion. Infektionen kallas för blåsmasksjuka. Sjukdomen är mycket ovanlig i Sverige.

Hur smittar blåsmasksjuka?

Det finns två typer av dvärgbandmask, hundens och rävens. Människor kan smittas genom att svälja något som varit i kontakt med ett smittat djurs avföring. Sjukdomen sprids inte mellan människor.

Det var flera år sedan dvärgbandmask hittades hos någon hund i Sverige, och risken att smittas i Sverige är mycket liten. Det är också mycket ovanligt att människor blir smittade av rävens dvärgbandmask. 

Sjukdomen är vanligare i andra delar av världen.

Hur kan jag minska risken att smittas?

För att säkert skydda dig mot dvärgbandmask bör du tvätta händerna efter att du har varit ute i skog och mark.

Vad händer i kroppen?

Maskäggen kläcks och blir till larver i tarmen efter att man har svalt ner dem. Larverna söker sig sedan till olika inre organ där de kapslar in sig i en eller flera blåsor. Där växer de mycket långsamt.

Efter tio till femton år kan blåsorna vara så många eller så stora att de påverkar organet som de har satt sig i, vanligen levern eller lungorna.

Symtom

Det tar ungefär tio till femton år efter att du har smittats innan du får några besvär.

Symtomen beror på vilka organ som har påverkats. En del kan känna en tyngdkänsla vid de lågt sittande revbenen om det är levern som är påverkad. Du kan få långvarig hosta eller svårare att andas om blåsorna sitter i lungorna.

Alla smittade får inte symtom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du har symtom som du tror kan bero på en infektion med dvärgbandmask.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Infektionen behandlas med läkemedel och behandlingen kan behöva pågå under lång tid. Ibland behövs en operation då en del av levern eller lungan tas bort.

Påverka och delta i vården

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Ovanliga infektioner och tillstånd

Här beskrivs infektioner som är ovanliga i Sverige.

Så fungerar immunförsvaret

Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

Så tvättar du händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

Till toppen av sidan