Ovanliga infektioner och tillstånd

Mjältbrand

Mjältbrand en allvarlig sjukdom som orsakas av en bakterie. Sjukdomen är vanligast bland djur, men någon enstaka gång kan människor få mjältbrand. De allra flesta som får behandling blir helt friska.

Mjältbrand kallas också antrax.

Vad är mjältbrand?

Mjältbrand orsakas av en bakterie som är sporbildande. Som sporer kan bakterierna överleva länge, till exempel i jord. Sjukdomen förekommer över hela världen och kan överföras mellan djur och människor. Det är extremt ovanligt att människor får mjältbrand i Sverige.

Så smittar mjältbrand

Bland tamdjur är mjältbrand vanligast hos djur som äter gräs, till exempel nötkreatur, hästar, får och getter.

Mjältbrand kan smitta genom jord, filtar, foder eller något annat där det finns mjältbrandsbakterier. För människor är det vanligast att bli smittad av bakterien genom huden, till exempel om du har ett sår.

Du kan också få sjukdomen om du andas in bakteriesporer eller äter smittat kött. Sporerna kan finnas i damm från djurhud, ull eller jord. Där kan bakterierna överleva i flera årtionden och fortsätta att vara lika smittsamma.

Mjältbrand smittar inte mellan människor.

Mjältbrand ska anmälas

Mjältbrand klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och ska smittspåras.

Symtom

Mjältbrand ger olika symtom beroende på hur sjukdomen smittar. Symtomen kommer oftast inom två dygn från det att du har blivit smittad, men det kan ta upp till en vecka. Det kan ta ännu längre tid, men det är ovanligt.

Du har blivit smittad genom huden

Blir du smittad genom huden börjar sjukdomen ofta med att du får ett sår. Såret blir varigt och djupt men brukar inte göra ont.

Du har blivit smittad genom inandning

Om du andas in mjältbrandssporer insjuknar du med en svår lunginflammation och blir allvarligt sjuk.

Du har blivit smittad genom mat

Det här är vanliga symtom om du har fått i dig bakterierna genom maten:

  • Du får feber.
  • Du mår illa och kräks.
  • Du får diarré.

Bakterierna kan orsaka sepsis

Oavsett hur du blir smittad kan bakterierna spridas i kroppen och orsaka sepsis, som är en allvarlig sjukdom.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har mjältbrand. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning . Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Hur kan jag förebygga smitta?

Det är viktigt att personer som arbetar med djur har bra kunskaper, arbetsrutiner och hygienrutiner för att förebygga mjältbrand hos människor. Det gäller till exempel personer som arbetar på veterinärmedicinska anläggningar, laboratorier och fabriker som hanterar djurhudar.

Kontakta vården om det finns en misstanke att du har blivit exponerad eller har symtom.

Undersökning

För att undersöka om du har blivit smittad med mjältbrand görs en bakterieodling. Beroende på vilka symtom du har kan du behöva lämna olika prover, exempelvis från ett sår eller en upphostning. Du kan också behöva lämna blodprov.

Behandling av mjältbrand

Mjältbrand behandlas med antibiotika.

Personer som får behandling i tid blir nästan alltid friska.

Mjältbrand är en så kallad allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den läkare som upptäcker att någon har sjukdomen måste rapportera det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Förebyggande behandling

Du kan få antibiotika i förebyggande syfte om det finns en misstanke om att du har varit i kontakt med mjältbrandssmitta.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Mer på 1177.se

Så fungerar immunförsvaret

Kroppens immunförsvar skyddar oss från bakterier, virus och andra främmande ämnen. De vita blodkropparna är viktiga för immunförsvaret.

Så tvättar du händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Till toppen av sidan