Om 1177

1177 direkt

Du kan söka vård digitalt genom 1177 direkt som finns i en del regioner. Du får en bedömning av dina symtom och besvär och kan sedan få chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Du kan söka vård genom 1177 direkt om tjänsten finns i din region. Välj din region.

Du får kontakt med vårdpersonal när tjänsten är bemannad. De patienter som har mest brådskande behov får alltid hjälp först.

Skåne

Så fungerar 1177 direkt

Så här gör du för att använda 1177 direkt:
 • Logga in med e-legitimation.
 • Svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär. Du får sedan en rekommendation om hur bråttom det är och vad du bör göra.
 • Du får ett meddelande när det är din tur.
 • Du kan sedan till exempel få chatta med vårdpersonal, få en medicinsk bedömning eller en bokad tid på en mottagning om det behövs.

Du kan logga in i tjänsten igen för att se avslutade ärenden och läsa de råd du har fått.

Om det är bråttom

Om du blir sämre medan du väntar på att få kontakt med vårdpersonal kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Vem kan använda 1177 direkt?

1177 direkt finns i följande regioner:

 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland 
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland.

Du ska kontakta den vårdcentral där du är listad om dina besvär kräver regelbunden eller återkommande kontakt med vården.

Skåne

Söka vård för barn

Du kan söka vård för dig eller åt barn som du är vårdnadshavare för och som är mellan 1 och 13 år. Därefter kan barnet logga in själv för att söka vård. Du som har sökt vård för barn i 1177 direkt innan 12 juni 2023 hittar information om besöket i barnets journal.

Som vårdnadshavare kan du inte söka vård för barn i 1177 direkt om du eller barnet har skyddade personuppgifter

Vem ska inte använda 1177 direkt?

Använd inte 1177 direkt vid följande:

 • Livshotande besvär.
 • För barn under 1 år.
 • Om du har svårigheter att läsa och förstå skriven text.

Vad kan jag få hjälp med?

Skåne

Vårdcentraler med 1177 direkt

Du kan söka vård digitalt för vanliga symtom och besvär, som till exempel:

 • feber
 • ögonbesvär
 • urinvägsbesvär
 • hosta
 • ont i ryggen
 • utslag.
Skåne

Barnmorskemottagningar med 1177 direkt


Du kan söka vård digitalt för till exempel:

 • frågor om din graviditet
 • preventivmedelsrådgivning
 • vanliga gynekologiska besvär
 • klimakteriebesvär
 • frågor om könssjukdomar och att testa sig.

När kan jag använda 1177 direkt?

Du kan söka vård digitalt dygnet runt var du än befinner dig. Du får svar under din regions öppettider. Du får ett meddelande när det är din tur.
 

Ring telefonnummer 1177 om du blir sämre medan du väntar på svar. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Mer om 1177 direkt

Följande information kan vara bra att veta när du kontaktar vården och ska använda digitala vårdtjänster i din region.
 

Vad krävs för att använda 1177 direkt?

Du behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation för att kunna använda tjänsten på din mobil, surfplatta eller dator.
 

Vad kostar det att använda tjänsten?

Skåne

Att chatta med en sjuksköterska i tjänsten kostar inget. Däremot kan du få betala en patientavgift för ett digitalt möte med annan vårdpersonal. Då får du alltid veta det först.

Mer information om patientavgifter i Skåne. 

Du blir informerad om vilka patientavgifter som gäller i din region. De flesta regioner har ungefär samma patientavgifter.
 
Avgiften ingår i det så kallade högkostnadsskyddet och räknas som ett vanligt vårdbesök.
 

Hur hanteras mina personuppgifter?

När du får vård via chatt eller videosamtal dokumenteras det alltid i regionens journalsystem på samma sätt som vid fysiska besök i vården. Dina personuppgifter finns redan sparade eftersom du har loggat in med e-legitimation.
 

Om du har skyddade personuppgifter bör du ringa 1177 på telefon eller kontakta din vårdcentral eller en jourmottagning, i stället för att använda 1177 direkt. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om din journal, hur personuppgifter hanteras i vården och tystnadsplikt och sekretess.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter?

Om du inte är nöjd med vården du har fått genom 1177 direkt kan du lämna synpunkter och få mer information.

1177 direkt från utlandet

Du kan nå 1177 direkt från utlandet och använda tjänsten om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.
Skåne

Tekniska problem

Om du har tekniska problem i tjänsten kan du kontakta Support inne i 1177 direkt. 

Behöver du hjälp med att logga in? Här finns kontaktuppgifter till supporten för e-tjänsterna på 1177.se:

Support för e-tjänster på 1177.se

Skåne

Samtycke för sms

För att använda 1177 direkt måste du godkänna att tjänsten skickar sms till dig. Det gör du inne i tjänsten när du loggar in första gången.  

Ångra ditt samtycke 

Om du ångrar att du har godkänt sms ska du meddela det i Support inne i 1177 direkt. Nästa gång du vill använda 1177 direkt behöver du godkänna att du får sms igen. 

Support - om du inte kan använda 1177 direkt

Om du har tekniska problem kan du kontakta support när du har loggat in i 1177 direkt.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan