Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Skåne

Du kan få vissa typer av provsvar i din journal

Vissa typer av provsvar visas direkt i din journal i journaldelen som heter Provsvar. Det gäller provsvar från 2014 och framåt.

Gör så här för att se provsvar i din journal

Logga in på 1177.se, välj e-tjänsten Journalen och välj sedan journaldelen som heter Provsvar. Till exempel kan du se dina provsvar för:

Alla typer av provsvar visas inte i din journal

Du kan inte ännu få alla typer av provsvar i din journal. Till exempel provsvar för olika typer av virus eller bakterier visas inte i journaldelen Provsvar. 

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Skåne

Du som behandlats i Skåne

När du loggat in hittar du delar av din journalinformation från Region Skåne under rubriken Journalen. Du ser anteckningar från dina kontakter med vården, röntgenremisser och svar. Du ser provsvar från klinisk kemi, till exempel blod- och urinprover. Vissa vaccinationer kan du också se.

Du kan se journalinformation från den offentliga vården och även från vissa privata vårdgivare. Däremot kan du inte se information från förlossningsvården.

Om du är patient inom Psykiatri Skåne kan du se delar av dina journalanteckningar gjorda från den 28 september 2015. Är du patient inom rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri ser du journalanteckningar från den 4 februari 2019. Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning.

Framöver kommer ytterligare journalinformation visas och från fler vårdgivare i länet.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13–15 år

Du som är 13–15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Skåne

Läs ditt barns journal i Skåne

Om ditt barn har en allvarlig sjukdom kan du som vårdnadshavare ansöka om att få förlängd åtkomst till journalinformation för ditt barn upp till 16 år, via e-tjänsten Journalen. Möjligheten finns för dig som behöver fortsätta vara aktiv och välinformerad om ditt barns sjukdom, vård och hälsa.

Fyll i blanketten och lämna eller skicka den till aktuell mottagning. Blanketten fylls även i av den aktuella mottagningen. Verksamhetschefen avgör sedan om anökan beviljas eller inte, och beslutet kan inte överklagas.

Ansökan om förlängd åtkomst av journalinformation 13–15 år

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Skåne

Försegla e-tjänsten Journalen i Skåne

För att försegla din journalinformation i e-tjänsten Journalen klickar du på Alternativ/Försegla konto när du är inloggad i e-tjänsten. Du kan också fylla i en blankett och skicka den till Journalservice eller kontakta dem på telefon, uppgifterna finns i blanketten.

Blankett för att försegla hela eller delar av din journalinformation

Du kan inte agera ombud eller läsa ditt barns journal

Du som är vårdnadshavare och har förseglat möjligheten att läsa hela din journal via nätet kan inte agera ombud eller läsa ditt barns journal. För att kunna göra det måste du själv ha åtkomst till din journal via nätet. Vilket du inte har om den är helt förseglad.

Bryta förseglingen

Du måste personligen besöka den vårdcentral där du är listad för att bryta din förseglade journalinformation, det går inte att göra via e-tjänsten.

Skriv ut och ta med blanketten och giltig ID-handling till vårdcentralen. Du kan också beställa blanketten via journalservice. När du kommer till vårdcentralen behöver du intyga för vårdpersonal att du inte är tvingad av någon annan att bryta förseglingen och sedan undertecknar du blanketten. Vårdpersonal styrker dina uppgifter och skickar blanketten till journalservice som bryter förseglingen.

Blankett för att bryta förseglingen 

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Skåne

Att spärra din journal i Skåne

Läs mer om hur du ansöker om spärr eller tar bort en spärr.

Spärra dina uppgifter i Skåne

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Skåne

Läs din journal i Skåne 

För att läsa din journal digitalt kan du logga in på 1177.se. Det kan du göra när du fyllt 16 år. Journalinformation visas digitalt från 1 november 2018. Det går att skriva ut den digitala informationen.  

Beställa utskrifter från din journal 

Ibland finns det ett behov av att få hjälp med att skriva ut information från din journal. Det kan till exempel vara uppgifter som inte visas i den digitala journalen. Då kan du kontakta vårdgivaren och beställa utskrifter. Se nedan på vilka sätt du kan göra det. I vissa fall får du betala en avgift för utskrifterna.

Beställ utskrift från journal hos offentlig vårdgivare 

Beställ utskrift från journal hos privat vårdgivare 

Gör så här: 

  1. Sök efter mottagningen 
  2. Beställ utskrifter med e-tjänsten Beställ journalkopia. Den finns på mottagningens kontaktsida.  

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan