VACCINATIONER

Vaccination mot mässling

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas alla och ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling. Du som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Du som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

När ska jag vaccinera mig?

Alla bör ha skydd mot mässling och det är extra viktigt om du ska åka utomlands. Rådgör med en vårdcentral, en barnavårdscentral eller en vaccinationsmottagning om du är osäker på om du som vuxen eller ditt barn behöver vaccination.

Barn får vaccin vid 18 månaders ålder

I det allmänna vaccinationsprogrammet får barn en första vaccinationsdos vid 18 månaders ålder. Sedan får barnet en påfyllnadsdos i årskurs 1-2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot röda hund och påssjuka.

Vaccination före 18 månaders ålder

Barn kan vaccineras tidigare än 18 månader om det behövs till exempel inför en utlandsresa. Vaccinet mot mässling kan ges till barn från nio månaders ålder. Barn som har vaccinerats före ett års ålder ska även få vaccin vid 18 månaders ålder.

Kontakta en barnavårdscentral om du vill diskutera en tidigare vaccinering av ditt barn.

Vissa grupper kan behöva komplettera sitt skydd 

Du som är född i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd mot mässling, om du inte har haft sjukdomen. En liten del av befolkningen som är född mellan 1960 och 1970 har varken haft sjukdomen eller fått någon dos vaccin. Du som är född mellan 1970 och 1980 har ofta fått endast en dos vaccin.

Du som är uppvuxen utanför Sverige kan också behöva vaccinera dig eller komplettera ditt skydd, om du inte har haft mässling. Det varierar mellan olika länder hur vanligt det är med vaccinering mot mässling och när i så fall vaccinationerna infördes. 

Rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut. Där kan du också vaccinera dig om du behöver.

Vaccin till ovaccinerade äldre barn och vuxna

Om du som vuxen eller om ditt barn tar vaccinet senare i livet ges även då två doser med vaccin. Doserna bör tas med ungefär fem års mellanrum.

Effektivt skydd

Redan efter det första vaccinationstillfället är skyddet mycket bra, men det behövs två doser för att skyddet ska bli så långvarigt som möjligt. Efter två doser av vaccinet anses skyddet mot sjukdomen vara livslångt. 

Så går vaccinationen till

Vuxna och äldre barn får sprutan med vaccin på överarmens utsida. Barn som är yngre än ett år får oftast sprutan på lårets framsida.

Läs mer om hur du kan förbereda ditt barn inför vaccinationen.

Graviditet, amning och vaccination

Du ska inte vaccinera dig mot mässling om du är gravid.

Du kan vaccinera dig om du ammar.

Biverkningar av vaccinet

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt.

Vaccinet kan ibland också ge övergående besvär som påminner om lindrig mässling. Den som har blivit vaccinerad kan till exempel få feber, som ibland kan vara hög. Besvären börjar mellan sju till tio dagar efter vaccinationen och brukar gå över inom ett par dagar.

Den som har blivit vaccinerad kan också få ont i lederna och utslag. Utslagen är inte smittsamma.

En ytterst sällsynt biverkning är hjärninflammation.

Kontakta en sjuksköterska eller läkare på din barnavårdscentral eller vårdcentral om du har frågor om vaccinet som du vill diskutera.

Myter om mässlingsvaccin

I slutet av 90-talet publicerades en felaktig studie om samband mellan mässlingsvaccin och autism. Ett antal stora oberoende undersökningar har sedan dess konstaterat att det inte finns något samband mellan vaccinet och autism eller tarmsjukdomar.

Var finns mässling?

Mässling finns i alla världsdelar, förutom i Nordamerika, Mellanamerika och Sydamerika. Men även där kan det bli mässlingsutbrott, om en person som har smittats i någon annan del av världen insjuknar och smittar andra.

Mässling i Sverige

Eftersom de allra flesta i Sveriges befolkning har skydd mot mässling är sjukdomen mycket ovanlig. Men ibland sker mindre utbrott. En person som har smittats utomlands kan smitta barn eller vuxna i Sverige som inte har skydd mot sjukdomen. Men eftersom de flesta i Sverige är vaccinerade eller har haft sjukdomen tidigare blir det sällan många som smittas.

Till toppen av sidan