Barn & gravid

Vård och stöd för barn

Läs om olika sätt för barn att få stöd och vård. Här finns info om bland annat elevhälsan, bup, BVC och om hur du förbereder dig och barnet för besök i vården.

Innehåll - Vård och stöd för barn

Visa innehåll som:
Besök på barnavårdscentralen, BVC

På BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling.

Besök på barnavårdscentralen, BVC, i Skåne

Alla barn upp till skolåldern erbjuds hälsobesök på BVC i Skåne utifrån barnhälsovårdens nationella program.

Funktionsnedsättning hos barn

Läs om barn- och ungdomshabilitering och om vilket stöd som finns.

Förbereda barn för besök i vården

Besök, undersökningar och behandlingar i vården brukar gå bättre om barnet och du är förberedda. Om du är rädd och orolig är det lätt att barnet känner likadant. Förbered först dig själv och sedan ditt barn. Här får du råd om hur du kan göra.

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin

Bup är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

För barn: Om covid-19 och corona

Covid-19 är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.

För barn: Stöd om du spelar för mycket datorspel

En del som spelar datorspel spelar för mycket. Du kan må dåligt och få svårt att sova om det är så för dig. Men det finns saker som du kan göra själv och du kan också få hjälp om det behövs.

För dig som är barn eller ung

Här finns filmer och texter om undersökningar och behandlingar i vården. Det finns också filmer om vad du har rätt till i vården.

mer på 1177.se

Gör ditt barns vårdärenden via nätet

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan